fbpx Biotechnologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biotechnologia - stacjonarne I stopnia

Biotechnologia

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Opis

ATUTY KIERUNKU

Nowoczesna Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca biologię, chemię i inżynierię biochemiczną. Biotechnologia zajmuje sie również: molekularnymi aspektami chorób człowieka, metodami szukania nowych leków i terapii, modyfikowaniem genetycznym roślin lub mikroorganizmów, czy modelowaniem biomolekuł. Biotechnologia przyczynia się także do rozwoju badań naukowych w biomedycynie, produkcji rolniczej i ochronie środowiska. 

Koncepcja programu studiów zakłada interdyscyplinarne kształcenie studentów w zakresie Biotechnologii dla zdrowia i jakości życia. Wydział posiada najwyższą z możliwych kategorię naukową A+. Unikatowa w skali kraju jednostka naukowo-dydaktyczna tworzona przez dwie uczelnie Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny to:

 • Gwarancja jakości - Jesteśmy najlepszym wydziałem kształcącym na kierunku „Biotechnologia”, co potwierdza certyfikat MNiSW dla najlepszego kierunku studiów i wysokie miejsce w rankingu kierunków studiów miesięcznika Perspektywy. Kierunek Biotechnologia MWB UG i GUMed jako jedyny w Polsce spośród wszystkich kierunków Biotechnologia uzyskał certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii "Doskonały kierunek - doskonałość w kształceniu" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 • Nacisk na umiejętności praktyczne i nowoczesne laboratoria dydaktyczne - Zajęcia praktyczne odbywają w nowocześnie wyposażonych laboratoriach dydaktycznych. Stawiamy na nauczanie w małych grupach, indywidualny kontakt student-wykładowca (tutoring, mentoring), a nasi studenci mogą być włączani w badania naukowe pracowników Wydziału już od 3 semestru studiów!

 • Międzynarodowy charakter badań naukowych - Kładziemy nacisk na nauczanie sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, m.in. przez możliwość realizowania części zajęć w języku angielskim, zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+, zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy i organizowane corocznie Letnie Szkoły Biotechnologii (https://bss.ug.edu.pl/).

 • Kształcenie - odbywa się według nowego programu opartego o Moduły Tematyczne i polega na wykorzystaniu tzw. Wielkich Idei - pomysłów, które wykraczają poza czas, miejsce i sytuację. Nauczanie oparte o Moduły Tematyczne wykracza poza proste przekazywanie informacji, opracowane dla nauczania tradycyjnego. Skupia się ono na zrozumieniu i powiązaniu tych faktów w wspólną i logiczną całość wiążąc teorię i praktykę. Nauczanie obejmuje: biotechnologię molekularną i medyczną, genetykę i inżynierię genetyczną, biotechnologię roślin i drobnoustrojów, modelowanie molekularne oraz bioinformatykę. Ponadto, studenci kierunku Biotechnologia na MWB UG i GUMed poznają wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i przedsiębiorczości.

 • Studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed posiada wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia studiów II stopnia oraz pracy w:
 
 • sektorze nauki jako pracownicy badawczy czy wykładowcy na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych (np. we Francji, USA, Holandii),

 • instytutach technologicznych czy innowacyjnych technologii,

 • sektorze rozwoju produktów biotechnologicznych,

 • przemyśle i biznesie biotechnologicznym (także własna działalność gospodarcza),

 • placówkach farmaceutycznych i diagnostycznych (chorób ludzi i zwierząt),

 • ośrodkach medycznych, jako np. specjalista produktów leczniczych terapii zaawansowanych,

 • podmiotach rozwijających technologie kosmetyczne,

 • jako: Projekt manager, Senior Research and Development Specialist, Quality Assurance Specialist etc.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,25

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są finaliści i zwycięzcy Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych - 1 osoba lub 1 zespół (max. 3 osoby).

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 11:36