fbpx Biologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biologia - stacjonarne I stopnia

Biologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Biologii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębione o dodatkowe umiejętności praktyczne.
 • Na studiach I stopnia studenci odbywają 3-tygodniową praktykę zawodową.
 • Studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych różnych specjalności.
 • Mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować ciekawe projekty w ramach Nocy Biologów, Dni Mózgu oraz Krwawego Piątku.
 • W ramach współpracy między uczelniami mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie przygotowany do pracy:
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki
 • przy podstawowych pracach badawczych, wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w przemyśle 
 • w placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 
 • w placówkach medycznych, weterynaryjnych 
 • w muzeach i wykopaliskach archeologicznych, czy obszarze badań naukowych
 • przy obsłudze aparatury badawczej.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,2

biologia

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt  z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 110

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 22 lipca
pon- pt: 10.00- 14.00
Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59, pok. B/201
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 60 11
e-mail: rekrutacja.biologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 kwietnia 2024 roku, 6:40