fbpx Bioinformatyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bioinformatyka - stacjonarne I stopnia

Bioinformatyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Bioinformatyka
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Bioinformatyka, prowadzona przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG wspólnie z Wydziałami Biologii i Chemii oraz Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMed, jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Jego absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu głównych obszarów biologii, informatyki, chemii i biotechnologii.
 • Absolwenci znają metodykę pracy doświadczalnej, programistycznej i symulacji komputerowych.
 • Umieją analizować dane i tworzyć modele matematyczne. Są wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające im szybkie przyswajanie, ocenę oraz stosowanie nowych technologii i narzędzi bioinformatycznych. 
 • Najzdolniejsi studenci już na studiach I stopnia są włączani do realizacji projektów badawczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • zawodzie bioinformatyka jako członek zespołu realizującego złożone projekty naukowo-badawcze o charakterze interdyscyplinarnym. 
 • firmach badawczo-rozwojowych (w tym, do prowadzenia własnej firmy)
 • firmach konsultingowych, czy szkoleniowych 
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród:biologia, informatyka

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 stycznia 2024 roku, 12:06