fbpx Akwakultura - biznes i technologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Akwakultura - biznes i technologia - stacjonarne I stopnia

Akwakultura - biznes i technologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Akwakultura
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Akwakultura Biznes i Technologia to studia tworzone w oparciu o: obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem doświadczeń z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych.
 • Wieloaspektowy charakter studiów wpisuje się we współczesny trend poszukiwania rozwiązań problemów gospodarczych w jednym obszarze z wykorzystaniem metod i doświadczeń innego obszaru.
 • Kandydat na studia powinien być zainteresowany naukami przyrodniczo – społecznymi oraz kształtowaniem środowiska wodnego.
 • Studia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia będą miały charakter praktyczny, a pierwsze doświadczenia zawodowe studenci zdobędą podczas dwóch siedmiotygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianą akwakulturą.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry dla:
 • firm i laboratoriów badawczych zajmujących się akwakulturą,
 • podmiotów administracyjnych, zajmujących się sprawami akwakultury.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

0,4

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub matematycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23