fbpx Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie - stacjonarne I stopnia

Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Zarządzania

Opis

 

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Zarządzanie w sporcie – studia menedżerskie przygotowuje absolwentów do pracy w różnych podmiotach związanych z szeroko rozumianym rynkiem sportu. Rynek ten jest nie tylko dynamicznie rozwijający się i perspektywiczny, ale też zróżnicowany i stwarzający możliwości funkcjonowania dla różnego rodzaju podmiotów: gospodarczych, pozarządowych i związanych z administracją rządową
i samorządową. Kierunek oferuje specjalistyczną i aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania tego typu podmiotów i różnych aspektów zarządzania nimi. Jest ona przekazywana z wykorzystaniem różnorodnych oraz nowoczesnych form i metod kształcenia. Dodatkowym atutem jest też to, że w ramach studiów na tym kierunku studenci mają możliwość poznania specyfiki różnych dyscyplin
i dziedzin sportu, co pozwala jeszcze lepiej przygotować się do zarządzania i doradzania w podmiotach związanych z rynkiem sportowym.

Oferta kierowana jest do szerokiego grona osób, nie tylko dla pasjonatów sportu i osób aktywnie go uprawiających (profesjonalnie i amatorsko), ale wszystkich, którzy chcieliby swoją przyszłość zawodową związać z biznesem sportowym, promocją sportu i wspieraniem jego rozwoju.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- specyfiki rynku sportu, zarówno profesjonalnego, jak i amatorskiego

- funkcjonowania różnego rodzaju podmiotów na rynku sportu, w tym przedsiębiorstw oraz klubów sportowych

- zarządzania organizacjami na rynku sportowym, w tym zarządzania procesami

- zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach rynku sportowego

- marketingu w sporcie

- podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych na rynku sportu

- zarządzania obiektami sportowymi

- organizacji imprez sportowych

- prawnych aspektów działalności związanej ze sportem

- specyfiki wybranych dyscyplin i dziedzin sportu

 

  1. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- analizowanie warunków funkcjonowania i trendów na szeroko rozumianym rynku sportu

- tworzenie planów, strategicznych i operacyjnych, funkcjonowania przedsiębiorstwa i innych organizacji związanych z rynkiem sportu

- zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonalnymi i procesami w przedsiębiorstwach i innych organizacjach związanych z rynkiem sportu

- zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kierowniczym

- wykorzystanie narzędzi marketingowych w funkcjonowaniu podmiotów rynku sportowego

-  podejmowanie decyzji finansowych i inwestycyjnych w podmiotach rynku sportowego

- zarządzanie infrastrukturą sportową

- organizowanie wydarzeń sportowych

 

  1. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- menedżera / specjalisty ds. zarządzania podmiotami rynku sportowego

- menedżera / specjalisty ds. rozwoju w podmiotach związanych z rynkiem sportu

- menedżera / specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach rynku sportowego

- menedżera / specjalisty ds. marketingu w przedsiębiorstwach, klubach i innych instytucjach rynku sportu

- kierownika projektu związanego ze sportem i wydarzeniami sportowymi

- menedżera / specjalisty ds. organizacji imprez sportowych

- menedżera / specjalisty ds. zarządzania obiektami sportowymi

- menedżera / specjalisty ds. kultury fizycznej i sportu w jednostkach administracji centralnej i samorządowej

- menedżera / specjalisty ds. zarządzania w organizacjach pozarządowych, zajmujących się upowszechnianiem sportu

- specjalisty w zakresie zarządzania karierą sportową

- specjalisty ds. marketingu sportowego

 

  1. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- klubach sportowych

- klubach fitness

- przedsiębiorstwach specjalizujących się w organizowaniu turystyki aktywnej

- przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i handlem dobrami związanymi
ze sportem

- przedsiębiorstwach zajmujących się organizowaniem wydarzeń sportowych
- firmach oferujących usługi doradcze / marketingowe dla rynku sportowego

- przedsiębiorstwach zarządzających obiektami sportowymi

- jednostkach administracji centralnej i samorządowej - w departamentach odpowiedzialnych za upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizację imprez o charakterze sportowych

- organizacjach pozarządowych, działających na rzecz promocji sportu i rozwoju różnych dyscyplin sportowych


 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,3

język obcy

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 11:45