fbpx Zarządzanie - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie - stacjonarne II stopnia

Zarządzanie

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest ukształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania zasobami organizacji.
 • Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową. Studenci realizują projekty oparte o realne problemy przedsiębiorstw.
 • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
 • Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych, które realizują oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Koło Naukowe Strateg jest jednym z najlepszych w Polsce, regularnie odnoszącym sukcesy zagranicą.
 • Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę m.in. na stanowiskach:
 • przedsiębiorcy (właściciela firmy)
 • dyrektora zarządzającego
 • doradcy biznesowego
 • specjalisty ds. zarządzania projektami (project managera)
 • specjalisty ds. zarządzania procesami
 • specjalisty ds. zarządzania poszczególnymi sferami działalności podmiotów gospodarczych
 • analityka finansowego, analityka operacyjnego
 • analityka w dziale strategii i rozwoju oraz controllingu strategicznego
 • specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi


Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 195

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.,wt.:9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,czw.,pt.:9:00-14:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, 11:12