fbpx Zarządzanie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie - stacjonarne I stopnia

Zarządzanie

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest ukształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania zasobami organizacji.
 • Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową. Studenci realizują projekty oparte o realne problemy przedsiębiorstw.
 • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
 • Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych, które realizują oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Koło Naukowe Strateg jest jednym z najlepszych w Polsce, regularnie odnoszącym sukcesy za granicą.
 • Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie może podjąć pracę m.in. jako:
 • przedsiębiorca (właściciel firmy)
 • menedżer zespołu w przedsiębiorstwie
 • specjalista ds. zarządzania projektami (project menager), specjalista ds. zarządzania procesami
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji pracowników
 • product manager, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. promocji, handlowiec
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości
 • audytor ISO 9001.
 
Wśród absolwentów Wydziału Zarządzania są zarówno właściciele prężnie rozwijających się firm, jak i osoby, które pełnią funkcje kierownicze i eksperckie w kraju i za granicą. Niektórzy wybierają międzynarodowe korporacje, inni - polskie firmy rodzinne, czy też instytucje publiczne.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,4

język obcy

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne przyjętych zostanie trzech laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

Uwaga:
Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:03