fbpx Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - stacjonarne II stopnia

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU
 
Studia stacjonarne II stopnia Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej to studia o profilu praktycznym, kształcące w zakresie realizacji form audiowizualnych, animacji kultury filmowej oraz teoretyczno-historycznym. W ramach studiów studenci odbywają także praktykę zawodową: na planach filmowych, praktykę realizacyjną (twórczość własna) lub z zakresu animacji kultury filmowej. Kierunek jest jednym z dwóch beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie na utworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej. Laboratorium obsługuje znaczną część warsztatów praktycznych, w tym realizacji krótkich form audiowizualnych.
 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, edukacją filmową, a także promocją filmu w mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach). Mogą również zająć się dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, archiwistyką filmową oraz badaniami naukowymi w dziedzinie historii i teorii kina. Liczne warsztaty przygotowują z kolei do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów. Absolwenci kierunku mogą także aplikować do szkoły doktorskiej.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne 

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna na temat filmoznawstwa i medioznawstwa oraz projektu pracy magisterskiej – max 50 pkt.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
13 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 14:28