fbpx Tourism and Hospitality - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tourism and Hospitality - stacjonarne II stopnia

Tourism and Hospitality

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

  • O KIERUNKU
  • PLAN ZAJĘĆ
  • PROGRAM (PLAN) STUDIÓW
  • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w Dziekanacie.

ATUTY KIERUNKU

W ramach kierunku Tourism&Hospitality studenci zdobędą wiedzę z zakresu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań turystyki jako działalności człowieka i jako gałęzi gospodarki w skali lokalnej i globalnej. Absolwent po ukończeniu studiów będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z zarządzaniem destynacją turystyczną oraz przygotowywaniem kompleksowych produktów turystycznych uwzględniających walory kulturowe i przyrodnicze oraz możliwośći gospodarcze danej lokalizacji, a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. Głównym celem kursu jest przygotowanie przyszłych profesjonalistów branży turystycznej, którzy rozumieją znaczenie zrównoważonych rowiązań w przestrzennym, ekonomiczym i społecznym rozwoju turystyki. 

I rok: na pierwszym roku studiów studenci otrzymują wysoki poziom interdyscyplinarnej wiedzy związanej z turystyką i gościnnością (od infrastruktury i biznesu po zarządzanie i projektowanie produktów) oraz metod badań społecznych i przestrzennych (min. GIS).

II rok: drugi rok studiów jest poświęcony zrozumieniu zagrożeń i wyzwań związanych z rozwojem turystyki oraz tworzeniem produktów turystycznych i nabywaniem umiejętności potrzebnych we współczesnej karierze zawodowej. 

Od drugiego semestru studiów zaczniesz przygotowywać pracę dyplomową pod okiem naszych pracowników naukowych. Studia obejmują także praktykę zwodową i wyjazd terenowy oraz udział w wykładah do wyboru z oferty uczelni.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • instytucje państwowe i samorządowe różnych szczebli (wydziały turystyki, DMO),
  • biznes turystyczny (touroperatorzy, biura podróży, zarządzanie hotelami),
  • organizacje pozarządowe działające w obszarze zrównoważonego rozwoju turystyki,
  • instytucje kultury.

Ponadto absolwenci będą przygotowani do planowania własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

*Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim.

Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Do podjęcia studiów zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 26

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 9

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
18 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 lipca
pon., śr., pt.: 09.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B 401
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 89
e-mail: gospodarka.rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 11 września 2024
pon., śr., pt.: 09.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B401
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 89
e-mail: gospodarka.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 lipca 2024 roku, 12:31