fbpx Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology.

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji. To pierwszy w Polsce, unikatowy kierunek realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Odpowiada on na nowe, ważne potrzeby społeczne i gospodarcze. Dotyczą one  wykorzystania nowych technologii w ochronie zdrowia i związanego z tym szybko rozwijającego się rynku usług. Telemedycyna to ta jego gałąź, która ma największą dynamikę wzrostu, gdzie lokowane są coraz większe inwestycje i coraz więcej osób znajduje zatrudnienie.

Telemedycyna polega na prowadzeniu na odległość badań diagnostycznych, a także leczniczych. Dzisiaj nie trzeba iść do lekarza, aby zmierzyć ciśnienie, tętno, czy poziom cukru. Nie trzeba iść do lekarza, aby otrzymać receptę. Na odległość prowadzi się również zabiegi operacyjne czy rehabilitacyjne, a to dopiero początek. Innowacje w tym zakresie powodują zmianę sposobu pracy na rynku medycznym, zachowania pacjentów, jak również możliwości świadczenia usług ubezpieczeniowych czy assistance. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to pomoc w konsultacjach, polepszenie opieki medycznej na odizolowanych obszarach, ciągłość opieki i szybka diagnoza w ratownictwie.

Telemedycyna wymaga nie tylko odpowiednio wykształconych lekarzy oraz informatyków, lecz również menadżerów, osób zajmujących się finansowaniem, organizowaniem oraz zarządzaniem całym procesem oferowania usług medycznych z wykorzystaniem nowych technologii.  Do osób, które chciałyby się tym zająć, skierowana jest oferta nowych studiów przygotowanych przez Uniwersytet Gdański.

Ostatnie wydarzenia na świecie potwierdziły, że rozwiązania telemedyczne i rozwój e-zdrowia to najszybciej rozwijający się trend w zarządzaniu placówkami medycznymi.
 

Wybierając studia na tym kierunku, masz możliwość:

 • poznania procesów zarządczych, finansowych oraz marketingowych charakterystycznych dla podmiotów z obszaru ochrony zdrowia, które wykorzystują innowacyjne technologie komunikacji na odległość
 • zdobycia wiedzy o współczesnych trendach telemedycznych z uwzględnieniem ich ekonomiki i uwarunkowań prawnych
 • nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami i przedsięwzięciami biznesowymi z udziałem nowych technologii w ochronie zdrowia
 • zdobycia wiedzy o aspektach prawnych rozwiązań telemedycznych
 • korzystania w trakcie nauki z nowoczesnych narzędzi, w tym technologii komunikacji na odległość, które stosowane są przez podmioty oferujące usługi telemedycyny na rynku europejskim
 • brania udziału w zajęciach, które prowadzą nauczyciele akademiccy z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz praktycy gospodarczy, w tym z branży podmiotów aktywnych na rynku medycznym (m.in. prezesi spółek medycznych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego)
 • możliwość wyboru zajęć dodatkowych w języku angielskim, które pozwolą na  osiągnięcie wysokich kompetencji językowych.

Program kierunku oparty jest na wzorcach międzynarodowych. Programy tego rodzaju prowadzą najlepsze światowe uczelnie, w tym europejskie i amerykańskie, jak University of Helsinki (Department of Public Health), Cardiff University (Healthcare Sciences), Talinn University of Technology (Health Care Technology), University of Houston (Healthcare Administration), Harvard University (Healthcare Management) czy the Stanford University (The Department of Health Research and Policy).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Interdyscyplinarny kierunek „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” przygotowuje studentów do podjęcia pracy w różnych sektorach rynku usług obszaru ochrony zdrowia. Zdobyte w trakcie toku studiów kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżerskich lub zatrudnienie w instytucjach ochrony zdrowia.

 

Dla kogo są studia na kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology”:

 • osób, które już posiadają wykształcenie z obszaru medycyny, farmacji,  pielęgniarstwa, fizjoterapii, rehabilitacji i zamierzają założyć własną działalność gospodarczą oferującą usługi telemedycyny lub dołączyć do tego typu  przedsięwzięć gospodarczych
 • osób, które już posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych
 • kadry zarządzającej lub administracyjnej podmiotów sektora ochrony zdrowia
 • kadry zarządzającej lub administracyjnej instytucji ubezpieczeniowych
 • osób zatrudnionych w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia np. NFZ, MOPS, MOPR itp.
 • osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.

 

Przykładowe stanowiska pracy:

 • kierownik projektu
 • audytor podmiotów ochrony zdrowia
 • analityk rynku medycznego
 • kierownik jednostki medycznej
 • specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych
 • koordynator ds. bezpieczeństwa danych
 • kontroler finansowy w placówce medycznej
 • specjalista ds. usług telemedycznych
 • menedżer ds. telemedycyny
 • specjalista ds. obsługi pacjenta
 • specjalista ds. konsultacji telekardiologicznych
 • specjalista ds. obsługi telemedycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
 • specjalista ds. organizacji konsultacji zdalnych
 • administrator platformy telemedycznej
 • konsultant telemedyczny (np. w Telefonicznej Informacji Pacjenta)
 • rehabilitant/fizjoterapeuta prowadzący praktykę indywidualną
 • rehabilitant/fizjoterapeuta koordynujący leczenie pacjentów z chorobami przewlekłymi
 • konsultant firmy ubezpieczeniowej
 • pracownik Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych firmy ubezpieczeniowej
 • ekspert ds. telemedycyny w ubezpieczeniach zdrowotnych
 • konsultant/menedżer usług ubezpieczeniowych assistance
 • lekarz/specjalista koordynujący ścieżkę leczenia pacjentówlekarz pierwszego kontaktu prowadzący teleporady
 • operator usług medycznych.

 

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Ekonomicznym UG.
 
Studia prowadzone są w języku polskim.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 do 26 lipca oraz od 6 do 15 września
w dniach 3-24 lipca,pon. - pt.: 9:00 - 13:30,w dniach 25-26 lipca,wt. - śr.: 14:00 - 17:00,w dniach 6-13 września,pon. - pt.: 10:00 - 13:00,w dniach 14-15 września,czw., pt.: 14:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O (lipiec), pok. 1 (wrzesień)
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:24