fbpx Sztuka kreatywnego pisania - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sztuka kreatywnego pisania - stacjonarne I stopnia

Sztuka kreatywnego pisania

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

 • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w DZIEKANACIE.

ATUTY KIERUNKU

Od roku akademickiego 2023/2024 Wydział Filologiczny UG rozpoczyna rekrutację na nowy kierunek Sztuka kreatywnego pisania. Prowadzone w Instytucie Filologii Polskiej trzyletnie studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) to propozycja dla studentów chcących realizować swoje ambicje pisarskie, rozwijać swoją kulturę literacką oraz umiejętności w zakresie tworzenia tekstów artystycznych, użytkowych, krytycznych.

W RAMACH STUDIÓW OTRZYMASZ:

 • możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych z twórcami specjalizującymi się w różnych rodzajach i gatunkach literackich;
 • kompletny kurs literatury polskiej i światowej od antyku po współczesność;
 • wiedzę o podstawowych zagadnieniach z dziejów filozofii i estetyki europejskiej, a także znajomość elementarnych pojęć i koncepcji kulturoznawczych;
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną konieczną do orientacji na rynku kultury popularnej;
 • znajomość specyfiki rynku nowych mediów oraz reguł rządzących budowaniem własnej marki autorskiej w mediach społecznościowych;
 • wiadomości z zakresu ogólnopolskiego i regionalnego rynku wydawniczego, marketingu książki a także  życia literackiego niezbędne dla kompleksowego planowania własnej ścieżki twórczo-zawodowej;
 • podstawową wiedzę z zakresu edytowania i przygotowania tekstów do druku.
 • znajomość prawa wydawniczego i autorskiego;
 • możliwość dyskutowania własnych utworów z wykładowcami i studentami, angażowania się we wspólne projekty artystyczne i publikacyjne.

SZTUKA KREATYWNEGO PISANIA POZWOLI CI UZYSKAĆ:

 • pogłębione kompetencje w zakresie tworzenia, redagowania, publikowania tekstów artystycznych, krytycznych i użytkowych;
 • umiejętność analizy, interpretacji oraz oceny utworów literackich i innych tekstów kultury;
 • przygotowanie do aktywnego i profesjonalnego poruszania się w środowisku nowych mediów a także  realizacji projektów w mediach społecznościowych;
 • umiejętności w zakresie edytorstwa oraz składu komputerowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent Sztuki kreatywnego pisania posiada kompetencje właściwe do podjęcia pracy w charakterze autora aktywnego na rynku wydawniczym, publicysty kulturalnego, redaktora w wydawnictwach komercyjnych i naukowych,  tradycyjnych i sieciowych mediach kulturalnych, copywritera, animatora kultury w instytucjach zajmujących się popularyzacją literatury.


 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5) oraz rozmowa kwalifikacyjna6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka lub biologia

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, chemia, geografia

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 26 lipca 2023 roku, 10:25