fbpx Slawistyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Slawistyka - stacjonarne II stopnia

Slawistyka

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Slawistyka studia magisterskie to oferta przede wszystkim dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie slawistyki i bałkanistyki. Studenci kontynuujący naukę języka serbskiego lub chorwackiego rozwijają swoje kompetencje językowe do poziomu C1/C2 CEFR, dzięki skupieniu się na wszechstronnym doskonaleniu umiejętności językowych i translatorycznych w grupie treści podstawowych. Pozostałe przedmioty rozwijające wiedzę slawistyczną i bałkanistyczną są zestawem propozycji wykładów do wyboru. To studenci odpowiadają za ostateczny układ tej części planu studiów, co w polskich studiach slawistycznych jest absolutną nowością! Wykłady prowadzą specjaliści z danego zakresu tematycznego, zaś o intensywny rozwój kompetencji językowych dbają prowadzący praktyczną naukę języka native speakerzy i doświadczeni lektorzy. Przedmioty niefilologiczne dają wiedzę o realiach gospodarczych, politycznych i społeczno-kulturowych obszaru języków kierunkowych. Kameralny charakter kierunku pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z wykładowcami. Nasza kadra chętnie wspiera młodych adeptów nauki w rozwijaniu ich badawczych pasji, wspólnie organizując obchody Święta Zakładu (27 stycznia) i majowego Festiwalu Slawistyki (w tym roku w formie cyklu wykładów otwartych on-line). Studenci Zakładu Slawistyki mogą również korzystać z oferty współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+ (umowy z uczelniami z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii oraz Serbii).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Slawistyki są często zatrudniani w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich (licznych w Trójmieście międzynarodowych korporacjach i polskich firmach otwierających coraz odważniej swoje rynki zbytu na kraje post-jugosłowiańskie), w placówkach kultury lub placówkach dyplomatycznych. Znajdują też zatrudnienie w turystyce jako pracownicy biur podróży oraz rezydenci w krajach bałkańskich i firmach przewozowych. Pracują także jako tłumacze oraz redaktorzy w środkach masowego przekazu. Wielu z nich odnajduje się w wolnych zawodach. Ukończenie studiów filologicznych na poziomie magisterskim jest również jednym z warunków przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego bądź aplikowania na stanowisko tłumacza w strukturach Unii Europejskiej.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych w zakresie slawistyki i studiów bałkańskich (z językiem kierunkowym chorwackim lub serbskim)

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów innych kierunków

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 30 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna w języku serbskim lub chorwackim – max 70 pkt.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02