fbpx Religioznawstwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Religioznawstwo - stacjonarne I stopnia

Religioznawstwo

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia kształcą absolwenta w szeroko rozumianej problematyce religijnej. Religioznawstwo rozwija zainteresowania i poszerza horyzonty, pozwala zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt.
 • Szeroka gama programowa studiów przygotowuje do kompetentnego poruszania się w dziedzinie religii. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu historii, teorii, typologii religii.
 • Student zdobywa umiejętność analizy i oceny roli religii w kulturze i jej wpływu na życie i struktury społeczne.
 • Studia kształca w zakresie języków obcych (wśród nich język wybranej tradycji religijnej, którego znajomośc pozwoli na analizę i interpretację tekstów źródłowych)
 • Wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • instytucjach kultury
 • organach administracji państwowej
 • organizacjach rządowych i pozarządowych do spraw mniejszości religijnych narodowych i uchodźców,
 • instytucjach nastawionych na dialog międzykulturowy i międzyreligijny
 • w prasie, radiu, telewizji jako dziennikarze, podejmując problematykę religijną, polityczną, społeczną, kulturalną.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski lub język obcy

0,25

drugi język obcy

0,25

dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS

0,25

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 3

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon., wt., czw., pt.: 10.00 - 14.00,śr.: 09.00 - 15.00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 25 16
e-mail: justyna.pawlina-roman@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt (bez środy).: 09:00 - 13:00 ,śr.: 10:00 - 15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.61
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 25 16
e-mail: justyna.pawlina-roman@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2023 roku, 13:56