fbpx Prawo - niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prawo - niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie

Prawo

Studia
niestacjonarne - zaocznejednolite magisterskie
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Prawa i Administracji

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Wydział Prawa i Administracji stwarza studentom możliwości poszerzania wiedzy, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Wykładowcy to uznanej klasy specjaliści z wielu dziedzin prawa, prowadzący zajęcia także na uczelniach zagranicznych, łączący wiedzę z praktyką stosowania prawa.
 • Na Wydziale funkcjonują liczne szkoły prawa obcego (amerykańskiego, brytyjskiego, chińskiego, francuskiego i niemieckiego) prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.
 • Studenci mogą korzystać z programu Erasmus +, w ramach którego dostępne są wyjazdy na studia do 37 uczelni partnerskich z 14 państw europejskich (np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania).
 • Ponadto na Wydziale funkcjonuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa oraz ponad 30 studenckich kół naukowych. Wśród nich wyjątkową rolę pełni Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Zrzeszeni w niej studenci sporządzają opinie prawne, dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
 • Wykłady gościnne na Wydziale wygłaszane są przez wybitnych specjalistów z całego świata – zarówno przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej jak i Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Tytuł zawodowy magistra prawa uprawnia do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych:
 • adwokata
 • radcy prawnego
 • notariusza
 • sędziego
 • prokuratora 
 • absolwenci studiów prawniczych mogą także kształtować swoją karierę zawodową poza tymi zawodami, np. w jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,35

język obcy nowożytny

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 180

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
25 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 15 lipca
pon. - pt.: 13:00-17:00,sob. (27.07.2024) 11:00-15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84
e-mail: rekrutacjazaoczna.wpia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 10:41