fbpx Politologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Politologia - stacjonarne II stopnia

Politologia

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Podejmując studia na II stopniu student zdobędzie wiedzę w zakresie problemów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych współczesnego świata.
 • Wybierając jedną z trzech specjalizacji: europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządową lub międzynarodowe stosunki polityczne ukierunkuje swoje zainteresowania, zdobędzie wiedzę, nabędzie umiejętności i kompetencje przydatne do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym globalnym świecie.
 • Nasi Studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej oraz krajowej.
 • Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym.
 • Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w:
 • administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz pozarządowej (pracownicy administracji różnego szczebla)
 • placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych
 • instytucjach o charakterze społecznym, gospodarczym i oświatowym
 • jako ekspert i pracownik ośrodków badawczych
 • w mediach, jako dziennikarze
 • w polityce, pełniąc funkcje polityków szczebla regionalnego, krajowego (posłowie, senatorowie) i międzynarodowego (europosłowie).
 • w branży reklamowej, jako np. specjaliści ds. marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), public relations.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, jednak warunkiem utworzenia grupy realizującej daną specjalność jest liczebność grup zgodna z Zarządzeniem Rektora UG dotyczącym liczebności grup.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 43

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 12 września
pon., śr., pt.: 09.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. D 418, D 419
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 41 61
e-mail: politologia.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 kwietnia 2024 roku, 14:03