fbpx Podatki i doradztwo podatkowe - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Podatki i doradztwo podatkowe - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Podatki i doradztwo podatkowe

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Prawa i Administracji

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Podatki i Doradztwo podatkowe to innowacyjny, międzywydziałowy kierunek studiów utworzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jego celem jest nadanie studentom zaawansowanych kompetencji w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości, o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.
 • Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Wpis na listę doradców lub biegłych wymaga jednak uprzedniego odbycia praktyk i aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego) oraz zdania stosownych egzaminów.
 • Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe zdobył certyfikat „Studia z przyszłością” w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kompetencje zdobyte w trakcie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe predysponuje absolwentów do pracy w:
 • działach podatkowych,
 • jednostkach finansowych i księgowych 
 • prawnych przedsiębiorców
 • kancelariach doradztwa podatkowego
 • kancelariach prawnych (w szczególności radcowskich i adwokackich)
 • biurach rachunkowych
 • urzędach organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • zatrudnienie także w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,35

język obcy nowożytny

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 20

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Rekrutacja dodatkowa 2

Limit ogółem: 12

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
24 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
27 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 17 lipca
pon. - pt.: 13:00 - 17:00,oraz w dniu 29 lipca,sob.: 11:00 - 15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84
e-mail: rekrutacjazaoczna.wpia@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.: 13:00 - 17:00,oraz w dniu 16 września,sob.: 11:00 - 15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84

Rekrutacja dodatkowa 2

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 października 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 października 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 października 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

dyżury komisji od 9 października
pon. - pt.: 13:00 - 17:00,oraz 21 października (sob.): 10:00 - 14:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2091
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 89

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 września 2023 roku, 11:58