fbpx Pedagogika specjalna - stacjonarne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pedagogika specjalna - stacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna

Studia
stacjonarnejednolite magisterskie
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym oraz szkołach ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.
 • Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach.
 • Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się.
 • Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.  
 • Absolwent posiada przygotowanie profesjonalne w zakresie wybranej specjalności.

Proponowane specjalności od roku akademickiego 2019/2020:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga w:
 • przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • jako nauczyciel wspomagający lub koordynator edukacji integracyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach ogólnodostępnych
 • absolwent specjalności "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" - jako nauczyciel do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach wymienionych placówek
 • absolwent specjalności "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" uzyskuje kwalifikacje - pracy z uczniem ze spektrum autyzmu we wszystkich typach wymienionych placówek.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, drugi język obcy, matematyka, WOS

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na trzecim roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z 3 i 4 semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 100

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 33

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 lipca
pon., śr., pt.: 09.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 203
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

w dniach 10-18 sierpnia oraz 11-19 września
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 203
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2023 roku, 11:17