fbpx Niemcoznawstwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Niemcoznawstwo - stacjonarne I stopnia

Niemcoznawstwo

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny: w atrakcyjny sposób łączy treści filologiczne z historycznymi; zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student Niemcoznawstwa ma możliwość zdobycia wiedzy w obu powyższych obszarach kształcenia.
 • Student Niemcoznawstwa ma możliwość intensywnej nauki języka niemieckiego (690 godzin w ciągu 3 lat, co daje możliwość osiągnięcia poziomu B2), znacznie zwiększającą szansę absolwentów na rynku pracy
 • Mozliwość rozpoczęcia nauki języka niemieckiego na 2 poziomach: dla początkujących lub zaawansowanych
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych i uznanych wykładowców, w tym także z Niemiec
 • Stypendia na wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych na studia i praktyki/staże w ramach programu ERASMUS+ (Akwizgran, Chemitz, Düsseldorf, Hamburg, Würzburg, Osnabrück, Tybinga, Greifswald, Kassel i Münster)
 • Dzięki przedmiotom specjalizacyjnym student zapoznaje się z zagadnieniami prawno-ekonomiczno-politycznymi właściwymi dla współczesnych krajów niemieckiego obszaru językowego, zagadnieniami z  zakresu komunikacji w języku niemieckim, historii, kultury oraz  roli Niemiec we współczesnym świecie.
 • Udział w praktykach w krajach niemieckojęzycznych
 • Działalność w studenckich kołach naukowych.
        Dla studentów kierunku Niemcoznawstwo proponowane są dwie specjalności: 
 • historyczno-filologiczna 
 • biznesowo-turystyczna

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów niemcoznawczych jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec we współczesnych stosunkach międzynarodowych i we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
 • krajowych i międzynarodowych placówkach muzealnych
 • ośrodkach oświatowych i kulturalnych
 • wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu
 • turystyce
 • instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego
 • fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski lub język niemiecki

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, inny język obcy

0,6

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 9

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon., wt., czw., pt.: 09.00 - 13.00,śr.: 10.00 - 15.00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47
e-mail: danuta.szumilo@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt. (bez środy): 9:00 - 13:00,śr.: 10:00 - 15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.61
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47
e-mail: zaneta.glombiowska@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 września 2023 roku, 12:38