fbpx Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne II stopnia

Modelowanie matematyczne i analiza danych

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Modelowanie matematyczne i analiza danych
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Modelowanie matematyczne i analiza danych ma z założenia charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki. Celem jest przygotowanie studentom umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.Głównymi atutami kierunku są:

 • Duża liczba przedmiotów fakultatywnych — wybieranych przez studenta z listy proponowanej dla kierunku, a w indywidualnych przypadkach - również z listy proponowanych dla innych kierunków Wydziału.
 • Na studiach licencjackich możliwość wyboru z czterech głównych specjalności: eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna*, analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych lub studiowania według własnej ścieżki.
 • Na studiach drugiego stopnia uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności do stosowania matematyki i narzędzi informatycznych w modelowaniu i analizie problemów z różnych dziedzin.
 • Program studiów dopasowany do potrzeb rynku we współpracy z firmami z sektorów ubezpieczeniowych, finansowych i IT.
 • Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych.
 • Zajęcia współprowadzone ze specjalistami z zewnątrz. Możliwość uczestnictwa w zewnętrznych projektach zespołowych.
 • Szeroka oferta płatnych praktyk studenckich.

*Od roku akademickiego 2017/2018 matematyka ekonomiczna jest specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku będzie przygotowany zarówno do samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Dzięki temu będzie idealnym pracownikiem w takich miejscach jak:

 • instytuty naukowo-badawcze
 • firmy zajmujące się usługami z zakresu analizy danych;
 • działy ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • firmy IT tworzące oprogramowanie dla różnych instytucji;
 • firmy zajmujące się zarządzaniem transportem;
 • firmy energetyczne;
 • instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym;
 • działy marketingu;
 • instytucje kulturalno-oświatowe, promujące nauki ścisłe.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdza kompetencje z matematyki w zakresie programu studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci kierunków z dyscypliny Matematyka pierwszego stopnia są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną punktację - 60 pkt.

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej. Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 55 punktów.

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 lipca 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
25 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
29 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
02 sierpnia 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon.-pt. 9.00-15.00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, nowy budynek - hol główny
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 573 001 477

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 maja 2024 roku, 8:06