fbpx Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne II stopnia

Modelowanie matematyczne i analiza danych

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Modelowanie matematyczne i analiza danych
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Modelowanie matematyczne i analiza danych ma z założenia charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki. Celem jest przygotowanie studentom umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.Głównymi atutami kierunku są:

 • Duża liczba przedmiotów fakultatywnych — wybieranych przez studenta z listy proponowanej dla kierunku, a w indywidualnych przypadkach - również z listy proponowanych dla innych kierunków Wydziału.
 • Na studiach licencjackich możliwość wyboru z czterech głównych specjalności: eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna*, analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych lub studiowania według własnej ścieżki.
 • Na studiach drugiego stopnia uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności do stosowania matematyki i narzędzi informatycznych w modelowaniu i analizie problemów z różnych dziedzin.
 • Program studiów dopasowany do potrzeb rynku we współpracy z firmami z sektorów ubezpieczeniowych, finansowych i IT.
 • Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych.
 • Zajęcia współprowadzone ze specjalistami z zewnątrz. Możliwość uczestnictwa w zewnętrznych projektach zespołowych.
 • Szeroka oferta płatnych praktyk studenckich.

*Od roku akademickiego 2017/2018 matematyka ekonomiczna jest specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku będzie przygotowany zarówno do samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Dzięki temu będzie idealnym pracownikiem w takich miejscach jak:

 • instytuty naukowo-badawcze
 • firmy zajmujące się usługami z zakresu analizy danych;
 • działy ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • firmy IT tworzące oprogramowanie dla różnych instytucji;
 • firmy zajmujące się zarządzaniem transportem;
 • firmy energetyczne;
 • instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym;
 • działy marketingu;
 • instytucje kulturalno-oświatowe, promujące nauki ścisłe.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdza kompetencje z matematyki w zakresie programu studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci kierunków z dyscypliny Matematyka są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną punktację - 60 pkt.

Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 55 punktów. 

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 11

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
18 lipca 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
20 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 lipca
09:00-15:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, hol nowego budynku Informatyki
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 54

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 września 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
21 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.:9:00-15:00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, hol nowego budynku Informatyki
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 54

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 25 sierpnia 2023 roku, 10:37