fbpx Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne I stopnia

Modelowanie matematyczne i analiza danych

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Modelowanie matematyczne i analiza danych
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Modelowanie matematyczne i analiza danych ma z założenia charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki. Celem jest przygotowanie studentom umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.Głównymi atutami kierunku są:

 • Duża liczba przedmiotów fakultatywnych — wybieranych przez studenta z listy proponowanej dla kierunku, a w indywidualnych przypadkach - również z listy proponowanych dla innych kierunków Wydziału.
 • Na studiach licencjackich możliwość wyboru z czterech głównych specjalności: eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna*, analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych lub studiowania według własnej ścieżki.
 • Na studiach drugiego stopnia uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności do stosowania matematyki i narzędzi informatycznych w modelowaniu i analizie problemów z różnych dziedzin.
 • Program studiów dopasowany do potrzeb rynku we współpracy z firmami z sektorów ubezpieczeniowych, finansowych i IT.
 • Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych.
 • Zajęcia współprowadzone ze specjalistami z zewnątrz. Możliwość uczestnictwa w zewnętrznych projektach zespołowych.
 • Szeroka oferta płatnych praktyk studenckich.

*Od roku akademickiego 2017/2018 matematyka ekonomiczna jest specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku będzie przygotowany zarówno do samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Dzięki temu będzie idealnym pracownikiem w takich miejscach jak:

 • instytuty naukowo-badawcze
 • firmy zajmujące się usługami z zakresu analizy danych;
 • działy ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • firmy IT tworzące oprogramowanie dla różnych instytucji;
 • firmy zajmujące się zarządzaniem transportem;
 • firmy energetyczne;
 • instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym;
 • działy marketingu;
 • instytucje kulturalno-oświatowe, promujące nauki ścisłe.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu matematyki.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 80

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 lipca
09:00-15:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, hol nowego budynku Informatyki
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 54

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 26 lipca 2023 roku, 10:06