fbpx Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne I stopnia

Modelowanie matematyczne i analiza danych

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Modelowanie matematyczne i analiza danych
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Modelowanie matematyczne i analiza danych ma z założenia charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki. Celem jest przygotowanie studentom umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.Głównymi atutami kierunku są:

 • Duża liczba przedmiotów fakultatywnych — wybieranych przez studenta z listy proponowanej dla kierunku, a w indywidualnych przypadkach - również z listy proponowanych dla innych kierunków Wydziału.
 • Na studiach licencjackich możliwość wyboru z czterech głównych specjalności: eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna*, analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych lub studiowania według własnej ścieżki.
 • Na studiach drugiego stopnia uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności do stosowania matematyki i narzędzi informatycznych w modelowaniu i analizie problemów z różnych dziedzin.
 • Program studiów dopasowany do potrzeb rynku we współpracy z firmami z sektorów ubezpieczeniowych, finansowych i IT.
 • Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych.
 • Zajęcia współprowadzone ze specjalistami z zewnątrz. Możliwość uczestnictwa w zewnętrznych projektach zespołowych.
 • Szeroka oferta płatnych praktyk studenckich.

*Od roku akademickiego 2017/2018 matematyka ekonomiczna jest specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku będzie przygotowany zarówno do samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Dzięki temu będzie idealnym pracownikiem w takich miejscach jak:

 • instytuty naukowo-badawcze
 • firmy zajmujące się usługami z zakresu analizy danych;
 • działy ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • firmy IT tworzące oprogramowanie dla różnych instytucji;
 • firmy zajmujące się zarządzaniem transportem;
 • firmy energetyczne;
 • instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym;
 • działy marketingu;
 • instytucje kulturalno-oświatowe, promujące nauki ścisłe.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 80

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon.-pt. 9.00-15.00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, nowy budynek - hol główny
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 573 001 477

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 maja 2024 roku, 8:06