fbpx Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne I stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Interdyscyplinarny program studiów na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) łączy przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym.

W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień. 

Podejmując studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze masz możliwość:

 • nauki dwóch języków obcych w ramach programu studiów w szerokim wymiarze: jednego w ramach kontynuacji (120h) i drugiego od podstaw (120h);  odpowiada to na potrzeby rynku pracy i stwarza świetne portfolio kompetencji;
 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru, np. LSEG Academy, Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, E-logistics markets;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • działania w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

SPECJALNOŚCI:

 • Finanse międzynarodowe i bankowość
 • Biznes międzynarodowy
 • Marketing międzynarodowy
 • Międzynarodowa ekonomia menedżerska
 • Międzynarodowy transport i handel morski
 • Projekty w biznesie międzynarodowym

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, w tym również instytucjach finansowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent posiada kompetencje niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych, analitycznych oraz zarządczych, a w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się:
 • handlem zagranicznym, eksportem lub importem
 • marketingiem i wizerunkiem
 • bankowością
 • controllingiem
 • spedycją, logistyką i transportem.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. importu
 • analityk finansowy, doradca biznesowy, makler giełdowy
 • doradca ds. leasingu
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych
 • spedytor, logistyk
 • młodszy specjalista ds. marketingu, przedstawiciel handlowy
 • analityk rynku
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,4

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną trzej laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności (realizowanej w sem. 4-6) następuje pod koniec 3. semestru studiów na podstawie preferencji studenta oraz listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 330

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca do 23 lipca
pon. - pt.: 9:00-13:30,sob. (20 lipca): 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 kwietnia 2024 roku, 12:57