fbpx Międzynarodowe stosunki gospodarcze - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny, unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy w sobie przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Podejmując studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze masz możliwość:

 • pogodzenia pracy zawodowej z realizacją zajęć na uczelni, które odbywają się w weekendy;
 • realizacji przedmiotów do wyboru w formie e-learningowej, np. Dotacje dla firm z UE, Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach - aspekt krajowy i międzynarodowy;
 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru , np. Communication and sales strategies in logistics;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi 
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE

Na II stopniu studiów niestacjonarnych (NS2) na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze studenci samodzielnie i elastycznie kształtują swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając moduły specjalnościowe

Na drugim semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw
 • projekty w biznesie międzynarodowym

Na trzecim semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • strategie w biznesie międzynarodowym
 • transport morski w biznesie międzynarodowym

Na czwartym semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • wyzwania w biznesie międzynarodowym
 • społeczna odpowiedzialność biznesu

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, w tym również instytucjach finansowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku możesz rozszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, które będziesz mógł wykorzystać niemal w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa związanego z Twoim wykształceniem i zainteresowaniami. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • handlem zagranicznym (eksportem, importem, spedycją, transportem),
 • marketingiem i wizerunkiem
 • finansami i bankowością,
 • biznesem międzynarodowym.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • kierownik ds. eksportu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • broker,
 • doradca ds. leasingu,
 • logistyk, spedytor,
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych,
 • doradca biznesowy,
 • specjalista ds. marketingu,
 • analityk rynku,
 • analityk finansowy,
 • makler giełdowy,
 • doradca inwestycyjny,
 • menedżer.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
 
Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 2-4 realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego modułu specjalnościowego następuje pod koniec 1. semestru studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co semestr.
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 78

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca do 29 lipca
pon. - pt.: 9:00-13:30,sob. (20 i 27 lipca): 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 kwietnia 2024 roku, 12:54