fbpx Międzynarodowe stosunki gospodarcze - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny, unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy w sobie przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

Podejmując studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze masz możliwość:

 • pogodzenia pracy zawodowej z realizacją zajęć na uczelni, które odbywają się w weekendy;
 • realizacji przedmiotów do wyboru w formie klasycznej lub e-learningowej, np.: Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym, Samorząd terytorialny, Start-up, pierwsza własna firma;
 • nauki języków obcych w ramach lektoratów;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE

Na I stopniu studiów niestacjonarnych (NS1) na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze studenci samodzielnie i elastycznie kształtują swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając moduły specjalnościowe.

Na czwartym semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • podstawy przedsiębiorczości międzynarodowej
 • podstawy transakcji w handlu zagranicznym

Na piątym semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • obsługa transakcji w handlu zagranicznym

Na szóstym semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • menedżer w biznesie międzynarodowym
 • transport morski w obsłudze handlu zagranicznego

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, w tym również instytucjach finansowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych, analitycznych oraz zarządczych, a w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się:

 • handlem zagranicznym,
 • marketingiem i wizerunkiem,
 • finansami i bankowością,
 • controllingiem,
 • biznesem międzynarodowym.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • analityk finansowy,
 • doradca ds. leasingu,
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych,
 • doradca biznesowy,
 • analityk rynku.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot 6)

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,4

geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Trzy z siedmiu przedmiotów do wyboru.

Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 4-6 realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego modułu specjalnościowego następuje pod koniec 3. semestru studiów na podstawie preferencji studenta oraz listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co semestr.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 70

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 46

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Rekrutacja dodatkowa 2

Limit ogółem: 23

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 do 26 lipca oraz od 6 do 15 września
w dniach 3-24 lipca,pon. - pt.: 9:00 - 13:30,w dniach 25-26 lipca,wt., śr.: 14:00 - 17:00,w dniach 6-13 września,pon. - pt.: 10:00 - 13:00,w dniach 14-15 września,czw., pt.: 14:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O (lipiec), pok. 1 (wrzesień)
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 12 września
w dniach 12-13 września,wt., śr.: 10:00 - 13:00,w dniach 14-15 września,czw., pt.: 14:00 - 17:00,w dniach 18-26 września,pon. - pt.: 10:00 - 13:00,w dniach 27-28 września,śr., czw.: 14:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa 2

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 października 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 października 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
18 października 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 30 września
w dniach 30 września i 2 października ,sob., pon.: 10:00 - 13:00 ,w dniach 3-4 października ,wt., śr.: 13:00 - 16:00,w dniach 5 i 9 października,czw., pon.: 10:00 - 12:00,w dniu 11 października ,śr.: 15:00 - 17:00,w dniach 14 i 16 października ,sob., pon.: 10:00 - 13:00,w dniach 17-18 października,wt., śr.: 13:00 - 16:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. B415
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 października 2023 roku, 7:03