fbpx Logistics and Mobility - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Logistics and Mobility - stacjonarne II stopnia

Logistics and Mobility

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Współczesne otoczenie przedsiębiorstwa ulega dynamicznym zmianom i zmusza je do ciągłego dostosowywania działalności do wymagań rynku i rozwiązywania pojawiających się wyzwań. Działania mające na celu doskonalenie procesów gospodarczych i reagowanie na pojawiające się problemy oraz ocena ryzyka są istotnym elementem sukcesu przedsiębiorstwa.

Dlatego też, treści programowe zajęć oferowanych w ramach anglojęzycznego kierunku Logistics and Mobility dostarczają wiedzy oraz kształtują umiejętności z zakresu tworzenia koncepcji, oceny możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstwa, stosowania metod i narzędzi w celu usprawniania, racjonalizacji, restrukturyzacji i optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych.

Wykorzystanie narzędzi wspierających procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie jest jednym z celów oferowanych przedmiotów.  Program studiów, koncentrujący się na ekonomicznych aspektach wsparcia logistycznego i szeroko pojętej mobilności, łączy w sobie zagadnienia związane z modelowaniem procesów logistycznych, zarządzaniem łańcuchami dostaw, zrównoważonym rozwojem mobilności miejskiej, podejmowaniem decyzji menedżerskich w logistyce, znaczeniem spedycji i transportu w logistyce oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych w logistyce i mobilności. Program studiów jest również uzupełniony o przedmioty pozwalające na poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej mobilności, której kierunki rozwoju wyznaczają trendy na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych. 

Nie do przecenienia są walory programu związane z ukazywaniem obsługowych i integracyjnych funkcji działań logistycznych oraz znaczenia rozwoju mobilności w funkcjonowaniu rynku TSL.

Wybranie kierunku Logistics and Mobility umożliwia studentom:

 • zdobycie kwalifikacji niezbędnych w pracy menedżera logistyki, zarówno w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne, jak i innych rodzajach przedsiębiorstw, dla których logistyka stanowi istotny proces wspierający;
 • zdobycie wiedzy o aktualnych trendach i kierunkach rozwoju mobilności i sektora transportu, spedycji i logistyki, a także współczesnych problemach otoczenia społeczno-gospodarczego dla przedsiębiorstw z tego sektora;
 • zdobycie wiedzy o zrównoważonej mobilności w miastach, mikrobilności, mobilności współdzielonej i innych nowych formach przemieszania, doskonalenie kompetencji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa ekonomicznego i logistycznego;
 • nabywanie praktycznych umiejętności obsługi specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w logistyce, jak np. SAP i ARIS (z możliwością uzyskania certyfikatu Software AG) oraz w statystycznej analizie danych, jak np. Statistica;
 • kontakt z przedstawicielami praktyki gospodarczej, którzy włączeni są w realizację wybranych przedmiotów;
 • obserwację realnych procesów logistycznych, dzięki organizowanym wizytom studyjnym w przedsiębiorstwach;
 • zdobycie dodatkowych kompetencji poprzez włączanie się w działalność organizacji studenckich, takich jak np. Naukowe Koło Logistyki UG,
 • studiowanie za granicą w ramach programu ERASMUS+ oraz CEEPUS,
 • udział w prestiżowym programie rozwojowym Top Young 100 dla studentów logistyki oraz innych kierunków i specjalności związanych z łańcuchem dostaw,
 • uczęszczanie na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych,
 • korzystanie z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi,
 • bezpłatne korzystanie z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
 
* Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 28

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca do 29 lipca
pon. - pt.: 9:00-13:30,sob. (20 i 27 lipca): 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 kwietnia 2024 roku, 12:57