fbpx Lingwistyka stosowana - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lingwistyka stosowana - stacjonarne I stopnia

Lingwistyka stosowana

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Lingwistyka stosowana zawsze jest dość elitarnym kierunkiem, choćby dlatego, że oferuje nauczanie przynajmniej 3 języków na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego lub włoskiego. Są to czołowe języki wykorzystywane we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego, dlatego też nasi absolwenci znajdują bez problemu zatrudnienie w międzynarodowych firmach w kraju i za granicą. Język angielski jest językiem globalnym, bez znajomości którego trudno mówić o zatrudnieniu w biznesie międzynarodowym, z kolei język niemiecki daje dostęp do rynku pracy najsilniejszej gospodarki europejskiej. Nasi studenci i absolwenci przekonali się już, że znajomość co najmniej dwóch języków obcych jest ich wielkim atutem i gwarantuje zatrudnienie w dobrych firmach.

Nie uczymy tylko języka, ale oferujemy także profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury, komunikacji i sprawności tłumaczeniowych, które studenci wykorzystują podczas praktyk, a potem w życiu zawodowym. Program studiów jest konsultowany i uaktualniany z interesariuszami zewnętrznymi. Współpracujemy w tym względzie z międzynarodowymi firmami, które przyjmują naszych studentów na praktyki i oferują różne formy doskonalenia zawodowego. Niektórzy z naszych absolwentów decydują się na karierę naukową i kontynuują naukę na studiach doktoranckich.

Zatrudniamy młodą i dynamiczną kadrę naukową z kraju i z zagranicy, prowadzącą badania w szerokim spektrum od językoznawstwa poprzez glottodydaktykę po najnowsze trendy w zakresie językoznawstwa stosowanego, jak: wielojęzyczność, praktyki translingwalne oraz komunikację językową. Pracujemy w zespołach badawczych, a wyniki badań publikujemy w wydawnictwach i czasopismach na całym świecie. Lingwistyka stosowana Uniwersytetu Gdańskiego w wysoko punktowanej serii wydawniczej współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, UAM, Politechniką Śląską oraz UMSC.

Angażujemy w swoje badania także studentów. Dla przykładu, w tym roku ukazała się publikacja Cultural issues in the matrix of applied linguistics, w której studenci naszego kierunku wraz ze studentami w Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze oraz UAM w Poznaniu opublikowali własne badania, prowadzone pod patronatem i przy współudziale doświadczonych mentorów. Podobne artykuły ukazywały się wcześniej w czasopismach punktowanych, prezentując wyniki wspólnych badań.

Jesteśmy młodzi, dynamiczni i otwarci na nowe wyzwania. Stosujemy najwyższe standardy dydaktyczne i mamy na uwadze to, co dzieje się na rynku pracy. Mamy ofertę dla młodych ludzi, którzy szukają kierunku dającego szerokie perspektywy w ciągle zmieniającym się świecie.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci Lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, a także w branży turystycznej. Dodatkowym atutem w poszukiwaniu zatrudnienia może być także znajomość trzeciego języka obcego, języka włoskiego lub języka hiszpańskiego.
 

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język niemiecki

0,5

język angielski

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  6. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 63

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 26 lipca 2023 roku, 10:04