fbpx Kryminologia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kryminologia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Kryminologia

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Prawa i Administracji

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Kryminologia I i II stopnia to kierunek multidyscyplinarny, wykorzystujący potencjał naukowy większości wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Chemii, Wydziału Biologii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.
  • W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego. Wybór określonego modułu kształcenia dostosowano do konkretnej ścieżki kariery wybranej przez studenta.
  • Wydział Prawa i Administracji jest przygotowany do prowadzenia studiów kryminologicznych także od strony infrastrukturalnej. Posiada własną strzelnicę wraz z pracownią balistyczną, przystosowaną do wykonywania profesjonalnych ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań.
  • Na Wydziale funkcjonuje również unikalne w skali Polski Muzeum Kryminalistyki, którego eksponaty i wyposażenie jest szeroko wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
  • Studia na kierunku Kryminologia dają możliwość realizacji naukowych pasji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) w Polsce i za granicą.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Program studiów zapewnia absolwentom wysokie kwalifikacje przydatne do pracy w:
  • wymiarze sprawiedliwości, np. Policja, Służba Więzienna
  • sektorze ubezpieczeń
  • organizacjach pozarządowych, np. jako mediatorzy, pomoc społeczna
  • mediach. 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 30 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 11, ust.    2 i 3 Uchwały Senatu.
 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 110

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 57

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.: 13:00 - 17:00,oraz w dniu 16 września,sob.: 11:00 - 15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84
e-mail: rekrutacjazaoczna.wpia@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 października 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 października 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 października 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

dyżury komisji od 9 października
pon. - pt.: 13:00-17:00,oraz 21 października (sob.): 10:00 - 14:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2091
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 89

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 września 2023 roku, 11:57