fbpx Krajoznawstwo i turystyka historyczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - stacjonarne II stopnia

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym, łączącym elementy nauk historycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Wyposaża on absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony – w wiedzę z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej – w podstawowe kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania.

 • Prowadzący stosują najróżniejsze formy pracy ze studentami, mają one charakter grupowych i indywidualnych projektów, ćwiczeń praktycznych itd.
 • Program studiów drugiego stopnia zakłada zapoznanie studenta z historią i kulturą poszczególnych regionów świata, takich jak Skandynawia, Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja i Bliski Wschód i wybrane kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja i Włochy, znane ze swojej atrakcyjności turystycznej.
 • Nacisk został położony na przedmioty z obszaru nauk o przyrodzie oraz przedmioty dostarczające wiedzy na temat zarządzania organizacją turystyczną.
 • Program studiów uzupełniają lektoraty języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, a także praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem krajoznawstwa i turystyki historycznej jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze:
 • organizatora, przewodnika i promotora turystycznego
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
 • agencje krajowe i zagraniczne działające na rynku usług turystycznych na terenie Polski, jak i za granicą
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (o profilu turystycznym)
 • praca w biurze podróży, agencji turystycznej 
 • zatrudnienie w ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa
 • organach samorządowych, organizacjach społecznych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 2 września
pon, wt, śr, pt: 9:00 – 13:00,czw.: 10:00 – 15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.61
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47
e-mail: zaneta.glombiowska@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 maja 2024 roku, 8:08