fbpx International Business - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

International Business - stacjonarne II stopnia

International Business

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Program studiów tej prestiżowej, anglojęzycznej specjalizacji International Business łączy w sobie zagadnienia związane z: handlem międzynarodowym, zasobami ludzkimi, marketingiem, transportem, finansami, globalizacją, relacjami biznesowymi, różnicami kulturowymi w biznesie (co przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym). Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku możesz rozszerzyć kompetencje z zakresu biznesu międzynarodowego, co umożliwi podjęcie pracy w międzynarodowych korporacjach. Wybierając specjalizację International Business masz możliwość:

 • zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie międzynarodowych zjawisk gospodarczych i społecznych, przy uwzględnieniu różnic kulturowych,
 • nauki języków obcych, która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych zarówno w mowie, jak i piśmie,
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu,
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału,
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przykładowe stanowiska pracy:

 • starszy analityk rynku, analityk biznesowy,
 • specjalista ds. finansowania handlu,
 • specjalista ds. rozwoju rynku,  
 • manager ds. sprzedaży, manager ds. importu i eksportu,
 • starszy konsultant, specjalista ds. analizy ryzyka,
 • analityk finansowy,
 • specjalista w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej,
 • specjalista ds. wyceny,
 • manager ds. marketingu,
 • specjalista ds. logistyki, spedytor międzynarodowy,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 

* Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 marca 2023 roku, 8:36