fbpx International Business - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

International Business - stacjonarne II stopnia

International Business

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Program studiów prestiżowego, anglojęzycznego kierunku International Business łączy w sobie zagadnienia związane z: handlem międzynarodowym, zasobami ludzkimi, marketingiem, transportem, finansami, globalizacją, relacjami biznesowymi, różnicami kulturowymi w biznesie (co przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym). Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku możesz rozszerzyć kompetencje z zakresu biznesu międzynarodowego, co umożliwi podjęcie pracy w międzynarodowych korporacjach. Wybierając kierunek International Business masz możliwość:

 • zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie międzynarodowych zjawisk gospodarczych i społecznych, przy uwzględnieniu różnic kulturowych;
 • nauki języków obcych, która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • działania w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przykładowe stanowiska pracy:

 • starszy analityk rynku, analityk biznesowy,
 • specjalista ds. finansowania handlu,
 • specjalista ds. rozwoju rynku,  
 • manager ds. sprzedaży, manager ds. importu i eksportu,
 • starszy konsultant, specjalista ds. analizy ryzyka,
 • analityk finansowy,
 • specjalista w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej,
 • specjalista ds. wyceny,
 • manager ds. marketingu,
 • specjalista ds. logistyki, spedytor międzynarodowy,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca do 29 lipca
pon. - pt.: 9:00-13:30,sob. (20 i 27 lipca): 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 kwietnia 2024 roku, 12:57