fbpx International Business - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

International Business - stacjonarne I stopnia

International Business

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Prestiżowy, anglojęzyczny kierunek International Business powstał na bazie doświadczenia unikatowej specjalności prowadzonej na Wydziale Ekonomicznym od 2008 r. Program studiów łączy w sobie między innymi zagadnienia związane z handlem międzynarodowym, marketingiem, transportem, finansami, globalizacją, relacjami biznesowymi na szczeblu międzynarodowym. W ramach kierunku IB są również poruszane zagadnienia związane z różnicami kulturowymi w biznesie, co przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym. Zdobyte w trakcie toku studiów umiejętności, wiedza i kompetencje, umożliwiają podjęcie pracy w międzynarodowych korporacjach. Wybierając kierunek International Business masz możliwość:

 • zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie międzynarodowych zjawisk gospodarczych i społecznych z uwzględnieniem różnic kulturowych;
 • nauki języków obcych, która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych, zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, z którym wydział ma podpisaną umowę dwustronną np. USA, Chiny, Japonia, Korea;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. rozwoju rynku,
 • młodszy specjalista ds. importu i eksportu,
 • analityk rynku,
 • analityk danych,
 • analityk biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw,
 • specjalista ds. sprawozdawczości finansowej,
 • młodszy konsultant, 
 • młodszy specjalista w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej,
 • młodszy spedytor międzynarodowy,
 • młodszy specjalista ds. logistyki,
 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • przedstawiciel handlowy,
 • specjalista ds. marketingu,
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,6

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

Uwaga:
Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 100

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca do 23 lipca
pon. - pt.: 9:00-13:30,sob. (20 lipca): 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 kwietnia 2024 roku, 12:56