fbpx Informatyka, profil praktyczny - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka, profil praktyczny - stacjonarne I stopnia

Informatyka, profil praktyczny

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Informatyka
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

INFORMATYKA NA UG - PRAKTYCZNIE

ATUTY KIERUNKU

 • Od roku akademickiego 2019/20 oferta kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego została wzbogacona o studia z informatyki o profilu praktycznym. Studia prowadzi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studia powstały w ramach projektu RPO prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a oficjalnym partnerem tego projektu jest firma branży IT - Kainos.
 • Zajęcia będą prowadzone w nowym budynku z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem.
 • Program studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. W przygotowaniu i prowadzeniu przedmiotów z powyższych obszarów w sposób szczególny będzie widoczne zaangażowanie specjalistów z firm branży IT.
 • Celem studiów informatyka o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwentów do pracy w branży IT w rolach związanych z wytwarzaniem oprogramowania, głównie w charakterze programistów. Jednocześnie będzie miał solidne podstawy z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce.
 • Wśród kompetencji studenta informatyki o profilu praktycznym nie zabraknie również nowoczesnych czy przyszłościowych koncepcji i technologii.
 • W trakcie studiów, każdy student odbędzie 6 miesięczną praktykę zawodową. Porozumienia, które zawiera Uniwersytet z trójmiejskimi firmami, pomagają studentom znaleźć praktykę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i profilem studiów.

Uwaga: Niektóre zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w firmach wytwarzających oprogramowanie w kraju jak i za granicą.
 • Absolwent będzie wszechstronnie wykształconym programistą, będzie znał wybrane języki programowania, protokoły, narzędzia, biblioteki, frameworki związane z wytwarzaniem i testowaniem współczesnych, webowych aplikacji klasy przemysłowej. 
 • Szczególny nacisk w procesie kształcenia zostanie położony na pracę grupową w zespołach programistycznych, a także na aspekty związane z prowadzeniem projektu informatycznego. Specjaliści z firm pomogą prowadzić przedmioty z tych firm.
 • Absolwent będzie umiał korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją, konteneryzacją i innymi technologiami chmurowymi.
 • Absolwent będzie także posiadał umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

 

Jako oficjalny partner projektu chcemy udzielić zdecydowanego wsparcia tej inicjatywie. Wpisuje się ona świetnie w plany rozwoju firmy Kainos w Polsce. Dlatego też uczestniczymy w przygotowaniu części programu studiów wokół technologii chmurowych i innych nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nasi pracownicy poprowadzą też część z zajęć z tego zakresu – mówi Szczepan Sakowicz, Członek Zarządu Kainos Polska.

 

Informatyka o profilu praktycznym idealnie wpisuje się w nasze potrzeby i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku – zarówno lokalnie na Pomorzu jak i szerzej – w Europie. Będziemy blisko współpracować z Uniwersytetem Gdańskim przy tym ważnym projekcie. – mówi Witold Bołt z firmy Jit Team.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy 

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe w kategorii matematyka, informatyka lub bioinformatyka.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 150

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 lipca
09:00-15:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, hol nowego budynku Informatyki
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 54

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 26 lipca 2023 roku, 10:04