fbpx Informatyka, profil ogólnoakademicki - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka, profil ogólnoakademicki - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Informatyka, profil ogólnoakademicki

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Informatyka
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Atutem kierunku Informatyka drugiego stopnia jest połączenie solidnych podstaw teoretycznych, nauki oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji.
  • Poznawanie matematycznych podstaw informatyki rozwija umiejętność abstrakcyjnego, algorytmicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się osoby pracujące na różnych stanowiskach w branży IT.
  • Wybrane przedmioty są prowadzone przy udziale specjalistów z danej branży.
  • Liczne otwarte wykłady i warsztaty prowadzone podczas studiów przez specjalistów z branży są okazją do bezpośrednich kontaktów oraz aplikowania na praktyki i staże.
  • Program studiów jest na bieżąco konsultowany z pracodawcami z przemysłu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Umiejętności zdobyte na kierunku Informatyka gwarantują absolwentom elastyczność w wyborze specjalizacji zawodowej oraz umożliwiają łatwe dostosowywanie się do sytuacji, w której spotykają się z nową technologią czy wymagającym zadaniem. Dlatego też znalezienie pracy przez naszych absolwentów nie jest zadaniem trudnym. Znajdują oni zatrudnienie jako:

  • programiści i deweloperzy
  • administratorzy baz danych i sieci komputerowych
  • pracownicy międzynarodowych korporacji, czy ich trójmiejskich oddziałach.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdza kompetencje kierunku Informatyka w zakresie efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci kierunków z dyscyplin informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacyjna oraz modelowanie matematyczne są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną punktację – 60 pkt.

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej. Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 70 punktów. 

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa §12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 45

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 lipca 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
25 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
29 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
02 sierpnia 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon.-pt. 9.00-15.00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, nowy budynek - hol główny
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 573 001 477

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 maja 2024 roku, 8:07