fbpx Informatyka i ekonometria, specjalność Business Informatics - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka i ekonometria, specjalność Business Informatics - stacjonarne II stopnia

Informatyka i ekonometria, specjalność Business Informatics

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

Informatyka ekonomiczna jest cenioną w świecie akademickim i w biznesie specjalnością naukową przygotowującą absolwentów do wykonywania poszukiwanych w świecie współczesnych zawodów informatycznych. Łączy ona wiedzę z zakresu informatyki oraz biznesu, zajmując się systemami informatycznymi, w tym aplikacjami mobilnymi w organizacjach. Praktycznie niemal wszystkie współczesne organizacje funkcjonują w oparciu o technologie informatyczne, co stwarza niezwykle szeroki obszar możliwości zatrudnienia absolwentów Business Informatics, szczególnie w erze Digital Economy. W tym kontekście szczególne miejsce zajmują systemy ERP kompleksowo wspomagające procesy zarządzania organizacjami.

Studia z zakresu Business Informatics (BI) są prowadzone na wielu uczelniach zagranicznych. Noszą one również nazwy: na uczelniach amerykańskich - Management Information Systems (MIS), w krajach niemieckojęzycznych Wirtschaftsinformatik a w Polsce informatyka ekonomiczna.

Cechą charakterystyczną studiów Business Informatics na Uniwersytecie Gdańskim jest ich funkcjonowanie w ramach SUA, tj. SAP University Alliances. Oznacza to dostęp do oprogramowania systemu SAP oraz korzystania z zasobów dydaktycznych tego międzynarodowego konsorcjum. W związku z tym w programie tych dwuletnich studiów, na każdym z czterech semestrów, znajdują się takie przedmioty jak: Systemy ERP, ERP w rachunkowości finansowej, kontrolingu i zarządzaniu aktywami, Logistyka, Planowanie produkcji i inne. Metodą dydaktyczną dominującą w trakcie studiów jest praca laboratoryjna w samoorganizujących się zespołach realizowana w oparciu o podejście Agile, zwłaszcza Scrum. Studenci zdobywają również inne umiejętności miękkie przydatne w komunikacji w biznesie. Wspomniane przedmioty w sposób naturalny łączą umiejętności informatyczne i ekonomiczne. Program będzie realizowany przez wykładowców krajowych i zagranicznych oraz praktyków informatyki. Na trzecim semestrze przewidziana jest praktyka zawodowa w firmach sektora IT, w tym w oddziałach międzynarodowych korporacji IT.

Główny trzon studiów na specjalności Business Informatics jest wspomagany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności ze współczesnych technologii i rozwiązań informatycznych, jak Modelowanie systemów informatycznych, Architektura procesów biznesowych, Inżynieria wymagań, Projektowanie interfejsu człowiek-komputer, Systemy Business Intelligence, Systemy Big Data, Internet of Things, Smart Cities, Design Thinking, Cloud Computing, Innowacyjne modele biznesowe oraz wykłady do wyboru.

Studia Business Informatics w języku polskim uzyskały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na tych studiach osiągają od kilku lat sukcesy i wyróżnienia na światowych studenckich konkursach informatycznych, np. Student Chapter Competition of Association for Information Systems. Studia BI umożliwiają studentom zdobywanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu tego interdyscyplinarnego kierunku studiów może pracować jako:

  • specjaliści ds. rozwoju i wdrożeń systemów ERP, w szczególności SAP,
  • analitycy i projektanci systemów informatycznych,
  • analitycy Big Data i Business Intelligence,
  • architekt systemów ERP,
  • konsultant IT,
  • menedżer projektów informatycznych,
  • administratorzy systemów ERP.
Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje specjalistów z dziedziny informatyki. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów specjalizacji informatycznych we wszystkich branżach biznesu na całym świecie. W sferze biznesu są to absolwenci Business Informatics.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi


Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowaną specjalność w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

Studia odplatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarzadzeniem.

Rekrutacja prowadzona bezpośrednio na specjalność.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.,wt.:9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,czw.,pt.:9:00-14:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, 11:09