fbpx Historia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Historia - stacjonarne II stopnia

Historia

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia prowadzi wykwalifikowana kadra, a Wydział Historyczny należy do najlepszych w Polsce (kategoria A). Proponowane są dwie specjalności:

  • nauczycielska – historia i WOS – dająca możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placówkach oświatowych (tzw. szkoły ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, uzyskanie uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów (historii i WOS). Specjalność jest dostępna tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia o specjalności nauczycielskiej na kierunku historia;
  • współczesne muzeum – przygotowująca do pracy w nowoczesnych placówkach muzealnych i instytucjach kulturalnych. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zdobywają wiedzę w zakresie  podstaw prawnych ochrony dóbr kultury, w zakresie konserwacji muzealiów oraz  organizacji wystaw i zarządzania w muzeum.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • instytucje oświatowe (szkoły wszystkich typów, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje edukacyjne) 
  • muzea 
  • instytucje kulturalne 
  • jednostki administracji publicznej i pozarządowej 
  • media
  • instytucje naukowe 
  • organizacje polityczne.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu. 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 45

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 5

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon., wt., czw., pt.: 09.00 - 13.00,śr.: 10.00 - 15.00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47
e-mail: zaneta.glombiowska@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
29 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
02 października 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
06 października 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon., wt., czw., pt.: 9:00-13:00,środa: 10:00-15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.61
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47
e-mail: zaneta.glombiowska@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 20 września 2023 roku, 14:36