fbpx Geografia fizyczna z geoinformacją - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Geografia fizyczna z geoinformacją - stacjonarne II stopnia

Geografia fizyczna z geoinformacją

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Geografia fizyczna
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Celem kształcenia na kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją jest:
 • przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu interakcji zachodzących pomiędzy komponentami środowiska geograficznego w niestabilnych warunkach współczesnych globalnych zmian;
 • zdobycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi metodami i narzędziami badawczymi służącymi do identyfikacji przyczyn tych zmian, analizy procesów i zjawisk im towarzyszących, szacowania spodziewanych ich skutków;
 • dostarczenie absolwentowi wiedzy z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, podstaw organizacji i działania infrastruktur służących do gromadzenia informacji przestrzennej oraz możliwości zastosowania narzędzi geoinformatycznych w geografii fizycznej, na co położony jest szczególny nacisk;
 • wykształcenie umiejętności posługiwania się w analizie danych zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz metodami analizowania zjawisk przestrzennych;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się profesjonalnym językiem angielskim, poprzez obowiązkową realizację przedmiotu Academic English oraz dwóch przedmiotów do wyboru w języku angielskim, jak również studiowanie literatury fachowej w tym języku;
 • zachęcanie do aktywnego poszerzania kompetencji zawodowych poprzez umożliwianie studentom skorzystania z programu Tutoring na WOiG oraz programów mobilnościowych ERASMUS+ i MOST;
 • zdobycie przez absolwentów studiów geograficznych I stopnia uprawnień do nauczania geografii w ramach nieobowiązkowej specjalizacji nauczycielskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacji umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych i urzędach różnego szczebla zajmujących się:
 • szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych,
 • adaptacją do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków,
 • zarządzaniem kryzysowym, 
 • przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 6

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 lipca
pon. - pt.: 10:00 - 15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 września
pon. - pt.: 10:00 - 15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 sierpnia 2023 roku, 8:32