fbpx Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting - stacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

MAIN SUBJECTS

The curriculum of our new ‘Master in Finance’ major gives Bachelor level graduates an opportunity to deepen their knowledge of finance and to develop skills and competencies within the investment process. The degree is available to both domestic and foreign students. A strong undergraduate background in Finance, and English language fluency, are the necessary prerequisites for success. In addition to mainstream subjects like portfolio construction, risk management and the valuation of financial instruments, students are also taught modern quantitative methods and learn about innovations in finance. We emphasise ethics and professional standards, legal and governance issues, and behavioural aspects of financial markets.

Mandatory courses are complemented by a selection of elective courses chosen by students according to their individual interests. The curriculum covers a significant number of topics from levels 2 and 3 of the CFA Program curriculum.

 

BENEFITS OF STUDYING OUR FINANCE AND ACCOUNTING MAJOR

The study program is closely linked to the needs of business practice. Our goal is to train graduates who are sought after by employers operating in financial markets, both in Poland and abroad. Among the academic Faculty, students will find university professors and recognized professionals. Our business community partners contribute both to the content of the curriculum and to teaching.

Our Master level studies in Finance and Accounting provide students with the knowledge needed to succeed in the upper levels of the prestigious CFA Program examinations, which open up opportunities for a career in the world of finance. We also provide students with opportunities to participate in various projects to enable them to develop “soft” skills in areas such as team working and the delivery of presentations.

Students have the opportunity to study abroad under the Erasmus+ program, to engage in the activities of students’ scientific clubs, and also to apply for internships in partner institutions.

Graduates are also eligible to apply for third level studies (Doctoral Studies).

 

CAREER PROSPECTS

A graduate of the Master level program can find employment in banks, listed companies, various kinds of investment funds, other financial institutions, and market oversight and monitoring organisations. We cooperate closely with significant global players such as State Street, where program participants may apply for part-time employment during their studies.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Suma punktów za oceny z 7 przedmiotów  realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość komercyjna, Rachunkowość, Statystyka, Analiza finansowa, Mikroekonomia lub Ekonomia, Język angielski - max. 35 pkt.

Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-51)

Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG.

W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot.

Wyjątkiem jest przedmiot Język angielski, który może zostać udokumentowany za pomocą certyfikatu językowego. Maksymalną ocenę uzyskują osoby, które uzyskały certyfikat CPE, CAE lub wynik TOEFL przekraczający 75 punktów.

Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

1) Dla ocen uzyskanych w skali innej niż 2-5 zastosowanie mają przepisy dotyczące przeliczenia ocen na dyplomie, określone w § 12, ust. 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Uwaga

Studia na specjalności Finance and Accounting prowadzone są w języku angielskim.

*Studia odpłatne  prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Rekrutacja prowadzona bezpośrednio na specjalność.  

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.,wt.:9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,czw.,pt.:9:00-14:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, 11:07