fbpx Filologia rosyjska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia rosyjska - stacjonarne I stopnia

Filologia rosyjska

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku przygotowują wykwalifikowanego filologa-specjalistę. W toku studiów kształtowane są przede wszystkim umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie, prowadzące do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. Student otrzymuje wiedzę szczegółową z historii literatury rosyjskiej, gramatyki, historycznej zmienności języka rosyjskiego oraz współczesnych kierunków jego rozwoju, usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji oraz jej współczesnych realiach kulturowych i społecznych. Ponadto studia na filologii rosyjskiej dają szansę doskonalenia znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub ukraińskiego (warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zebranie minimum chętnych 15 studentów).

Ponadto oferujemy:

 • nauczanie języka rosyjskiego (również od podstaw) prowadzące do opanowania umiejętności swobodnego porozumiewania się w codziennych i zawodowych kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka;
 • zdobycie wiedzy i praktyki w zakresie literatury, kultury, translatoryki i dydaktyki;
 • możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: Nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych, Literacko-kuturowej, Translatoryki i języka biznesu (warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie minimum 15 chętnych);
 • praktyki w firmach, instytucjach kultury oraz szkołach językowych;
 • wyjazdy w ramach wymian międzynarodowych, program ERASMUS+; program MOST, możliwość udziału w szkołach językowych na uniwersytetach w Rosji i na Białorusi;
 • udział w cyklicznych konkursach: Dyktando Języka Rosyjskiego, Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Konkurs Translatoryczny i inne; rozwój w studenckich kołach naukowych: ŁomonosowAoryst

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki opanowaniu współczesnego języka rosyjskiego w przyszłości można podjąć pracę w turystyce, przedsiębiorstwach, szkołach językowych, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach współpracujących z partnerami z terenu Federacji Rosyjskiej. Kompetencje językowe oraz opanowanie wiedzy z dziedziny translatoryki pozwalają absolwentom wykonywać zawód tłumacza.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

język obcy nowożytny

0,6

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, język kaszubski, WOS, geografia, matematyka

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 14:02