fbpx Filologia romańska i iberystyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia romańska i iberystyka - stacjonarne II stopnia

Filologia romańska i iberystyka

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

W Instytucie Filologii Romańskiej kształcenie na studia II stopnia przebiega na dwóch osobnych ścieżkach, jednej dla języka francuskiego i drugiej dla języka hiszpańskiego. W obu przypadkach studenci opanowują język kierunkowy na poziomie C2.
Studia mają na celu pogłębienie wiedzy filologicznej, zarówno w dziedzinie językoznawstwa, jak i literaturoznawstwa. Szczególny nacisk kładziony jest na współczesne problemy badawcze dotyczące literatury, kultury i lingwistyki w krajach francusko- i hiszpańskojęzycznych, a także na aspekt antropologiczny badań filologicznych.
Na każdej ze ścieżek studenci mają do wyboru dwie specjalności: translatoryczną, która pozwala rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie przekładu literackiego i specjalistycznego, oraz nauczycielską, dzięki której zdobywa się uprawnienia do nauczania języka francuskiego lub hiszpańskiego na wszystkich etapach edukacji.
Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Erasmus+ i spędzić semestr nauki we Francji, Belgii, Hiszpanii lub w Turcji. 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich i międzynarodowych firm działających na rynku polskim. Absolwenci specjalności translatorycznej, dzięki rozwijaniu kompetencji zawodowych w zakresie przekładu specjalistycznego i literackiego, mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze. Po studiach istnieje możliwość zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego. Absolwenci, którzy wybrali specjalność nauczycielską, dzięki uzyskanym uprawnieniom, mogą podjąć pracę w szkołach.

Wszyscy absolwenci filologii romańskiej i iberystyki, bez względu na specjalność, mogą również po uzyskaniu dodatkowych uprawnień znaleźć pracę jako piloci lub przewodnicy wycieczek.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych z wykładowym językiem francuskim lub hiszpańskim

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

Oczekiwany poziom znajomości języka francuskiego lub hiszpańskiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

1.  Rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka francuskiego lub hiszpańskiego – max 50 pkt.1)

Oczekiwany poziom znajomości języka francuskiego lub hiszpańskiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
13 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 14:00