fbpx Filologia germańska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia germańska - stacjonarne II stopnia

Filologia germańska

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego – na studiach drugiego stopnia na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studia umożliwiają również pogłębienie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych. Wyposażają w uprawnienia do nauczania języka niemieckiego (specjalność nauczycielska) i kompetencje tłumacza (specjalność translatoryczna). Wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone są przez wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy, teoretyków i doświadczonych praktyków z danej dziedziny. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach, laboratoriach językowych i tłumaczeniowych. Pozwala to na wykształcenie specjalistów z wysoką znajomością języka niemieckiego, którzy są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy. Wiedza i umiejętności pogłębiane są podczas praktyk nauczycielskich i tłumaczeniowych oraz w kołach naukowych. Oferowana jest bogata oferta stypendiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, m.in.: w Kolonii, Lipsku, Siegen, Getyndze, Augsburgu i Zittau/Görlitz, a od 2020 roku także w ramach partnerstwa międzyinstytutowego DAAD z Uniwersytetem w Düsseldorfie.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w korporacjach, jednostkach samorządowych, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, firmach zatrudniających tłumaczy w trybie in-house, turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, a także w strukturach Unii Europejskiej. Ponieważ Trójmiasto jest dużym ośrodkiem sektora usług biznesowych (BPO i SSC), studenci i absolwenci filologii germańskiej są obecnie rozchwytywani przez firmy zajmujące się m.in. obsługą klienta i księgowością korporacyjną. Dotyczy to również absolwentów specjalności nauczycielskiej, którzy znajdują pracę w systemie oświaty, ale są także chętnie zatrudniani w korporacjach ze względu na wysoki poziom tzw. kompetencji miękkich, których opanowanie gwarantuje program kształcenia nauczycieli.
 
Oferowana specjalizacja „język niemiecki w przekładzie i biznesie” stanowi atut i pozwala na nabycie kompetencji z zakresu biznesu i przekładoznawstwa. Absolwenci kierunku filologia germańska (specjalizacja inna niż nauczycielska) mogą oprócz realizowania obowiązkowej specjalizacji „język niemiecki w przekładzie i biznesie” dodatkowo realizować specjalizację nauczycielską i uzyskać uprawnienia do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół publicznych (oprócz klas 0 – 3 szkoły podstawowej) i prywatnych, szkołach językowych i dwujęzycznych, kursach dla pracowników firm.
Dla absolwentów filologii germańskiej (specjalizacja nauczycielska) ponowny wybór specjalizacji nauczycielskiej jest wykluczony. Ukończenie magisterskich studiów uzupełniających filologii germańskiej jest konieczne, aby uzyskać uprawnienia do nauczania w wyżej wymienionych szkołach publicznych (zob. Standard Kształcenia Nauczycieli).
Absolwenci kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja nauczycielska z językiem angielskim) po ukończeniu studiów II stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego we wszystkich typach szkół publicznych (z wyjątkiem klas 0-3 szkół podstawowych)”.
Niemcy to jeden z najbardziej chłonnych rynków, największy inwestor na rynku polskim i najczęstszy partner biznesowy polskich podmiotów gospodarczych, dlatego studia filologii germańskiej stwarzają szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych w zakresie filologii germańskiej, niemcoznawstwa i lingwistyki stosowanej lub innej filologii z wykładowym językiem niemieckim

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów innych kierunków

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1.  Egzamin ustny z języka niemieckiego – max 50 pkt.

Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 28

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2024 r.

egzamin
13 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 maja 2024 roku, 10:08