fbpx Filologia angielska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia angielska - stacjonarne I stopnia

Filologia angielska

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku filologia angielska umożliwiają wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim. Program studiów oferuje wykłady i ćwiczenia z literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej oraz językoznawstwa teoretycznego i stosowanego (glottodydaktyki lub przekładoznawstwa). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych i nowoczesnych laboratoriów językowych. Mocną stroną kierunku jest bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Ponadto studenci mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ z uniwersytetami we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Chorwacji i Norwegii, uczestniczyć w wykładach gościnnych, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, brać udział w projektach dydaktycznych i naukowych oraz uczestniczyć w publikacjach studenckich.

W ramach filologii angielskiej studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: nauczycielskiejtranslatorycznej. Podział na specjalności odbywa się po I roku studiów na podstawie preferencji studentów oraz średniej ze studiów. Limit miejsc dzielony jest równo pomiędzy obydwie specjalności. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej (tzn. osoby, które uzyskały wyższą średnią mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższe wyniki zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca).

Specjalność nauczycielska oferuje zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych. Studenci nie tylko poznają innowacyjne narzędzia dydaktyczne przydatne w pracy nauczyciela języka angielskiego (np. Web 2.0, blended learning, różnorodne aplikacje TIK), ale również nabywają wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, rozwijają umiejętność komunikacji, nowoczesnego przekazywania wiedzy i zarządzania pracą zespołową. Studenci biorą udział w międzynarodowych projektach dydaktycznych oraz zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy nauczyciela podczas praktyk nauczycielskich. Specjalność nauczycielska oferuje również szeroki wachlarz fakultetów z zakresu literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej oraz językoznawstwa, które studenci wybierają według swoich zainteresowań.

Specjalność translatoryczna daje możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Studenci nie tylko rozwijają warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu, prowadzone w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, ale również poznają teorię przekładu i metodologię badań przekładoznawczych. Wybór modułu translatorycznego pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych, udział w konkursach translatorycznych oraz odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych.

Absolwentki i absolwenci kierunku filologia angielska mogą kontynuować studia przez dwa lata na poziomie magisterskim, a potem podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).     

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci zatrudniani są w szkołach językowych i społecznych, wydawnictwach, mediach, instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, organizacjach międzynarodowych oraz w sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury: w branży turystycznej, reklamowej i marketingowej. Absolwenci specjalności nauczycielskiej, po ukończeniu filologii angielskiej II stopnia (studia magisterskie) dowolnej specjalności, posiadają pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego szkołach państwowych. Absolwenci specjalności translatorycznej zatrudniani są przez agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house oraz instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej).

 


  

 

 

Kryteria przyjęć

 

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,5

język polski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 123

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 13:47