fbpx Etnofilologia kaszubska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Etnofilologia kaszubska - stacjonarne I stopnia

Etnofilologia kaszubska

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka kaszubskiego i języka polskiego (łącznie) lub pracy w instytucjach Pomorza związanych z szeroko pojętą kulturą (dziennikarz, animator życia społecznego, edukator w domu kultury i/lub muzeum, edytor, korektor).

Główny trzon kształcenia stanowi praktyczna nauka języka kaszubskiego (również od podstaw) połączona z kształceniem kulturowym.

Studentów czekają m.in.: spotkania z pisarzami i działaczami ruchu kaszubsko-pomorskiego, poznawanie folkloru, zasobów kulturowych regionu, projekty w instytucjach kultury, w tym doskonalenie kultury żywego słowa.

Przedmioty filologiczne, takie jak: nauka o języku, czytanie i analiza utworów literackich, połączona z praktycznym pisaniem tekstów, zostały uzupełnione o historię Kaszubów, Pomorza i Polski oraz podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych: wiedza o kulturze, socjologia, psychologia i pedagogika dla nauczycieli. Taki program składa się na unikatowy w skali Polski kierunek studiów.

Fundament kompetencji zawodowych budowany jest na swobodnej wymianie poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości.

Profil praktyczny studiów oznacza przewagę aktywnych form pracy: ćwiczeń, warsztatów i różnych zajęć poza Uniwersytetem, w tym praktyk w szkołach lub instytucjach kultury. J

uż w czasie trwania nauki można współdziałać z przyszłym pracodawcą, z uczelnią współpracują bowiem m.in.: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii czy filozofii. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci etnofilologii kaszubskiej pracują jako nauczyciele, animatorzy kultury, dziennikarze, edytorzy, redaktorzy, operatorzy stron internetowych. Wielu z nich angażuje się w różne działania na rzecz lokalnych społeczności. Pracowników z biegłą znajomością języka kaszubskiego poszukują muzea, domy kultury, instytucje edukacyjne, instytucje samorządowe.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne7,8,9)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język kaszubski8), historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Znajomość języka kaszubskiego nie jest wymagana.
  8. Za egzamin dojrzałości z języka kaszubskiego przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt.
  9. Laureaci Dyktanda Kaszubskiego (miejsce I, II, III z kategorii szkoły ponadpodstawowe i kategorii dorośli niezwiązani zawodowo z pisaniem po kaszubsku) otrzymują dodatkowo 10 pkt.


 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 13:46