fbpx Ekonomia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ekonomia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Ekonomia

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Magisterskie studia z ekonomii są prowadzone przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które z powodzeniem będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

 • pogodzenia pracy zawodowej z realizacją zajęć na uczelni, które odbywają się w weekendy;
 • realizacji przedmiotów do wyboru w formie e-learningowej, np. Dotacje dla firm z UE, Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach - aspekt krajowy i międzynarodowy;
 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru np. Communication and sales strategies in logistics;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych,  ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
 • możliwości zdawania egzaminów w ramach certyfikacji ACCA w akredytowanym centrum egzaminacyjnym na Wydziale Ekonomicznym;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE

Na II stopniu studiów niestacjonarnych (NS2) na kierunku Ekonomia studenci samodzielnie i elastycznie kształtują swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając moduły specjalnościowe.

Studenci zainteresowani akredytowaną ścieżką ACCA mogą wybrać dodatkowy moduł wprowadzenie do finansów ACCA.

Na drugim semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • logistyka i transport
 • finanse w przedsiębiorstwach

Na trzecim semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • doskonalenie procesów gospodarczych
 • sprawozdawczość i audyt

Na czwartym semestrze studenci mogą studiować jeden z dwóch modułów:

 • innowacyjne technologie informacyjne
 • gospodarowanie finansami

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa szeroką wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje społeczne, pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku możesz rozszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny ekonomii, które będziesz mógł wykorzystać niemal w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa związanego z Twoim wykształceniem i zainteresowaniami.  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością,
 • zarządzaniem i kontrolingiem,
 • audytem przedsiębiorstw,
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi,
 • logistyką, spedycją lub transportem,
 • marketingiem i wizerunkiem.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • kierownik ds. eksportu,
 • audytor,
 • analityk finansowy,
 • logistyk, spedytor,
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych,
 • doradca biznesowy,
 • przedstawiciel handlowy,
 • broker,
 • doradca ds. leasingu,
 • analityk rynku, doradca inwestycyjny,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • menedżer.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
 
Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 2-4 realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego modułu specjalnościowego następuje pod koniec 1. semestru studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co semestr.
 
Kandydaci, którzy zainteresowani są akredytowanym programem ACCA przed rozpoczęciem I semestru deklarują udział w dodatkowym opcjonalnym module: "Wprowadzenie do finansów ACCA" (moduł realizowany podczas 1. semestru studiów).
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 110

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca do 29 lipca
pon. - pt.: 9:00-13:30,sob. (20 i 27 lipca): 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 kwietnia 2024 roku, 12:53