fbpx Ekonomia - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ekonomia - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Ekonomia

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia na kierunku ekonomia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które z powodzeniem będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

 • pogodzenia pracy zawodowej z realizacją zajęć na uczelni, które odbywają się w weekendy,
 • realizacji przedmiotów do wyboru w formie klasycznej lub e-learningowej, np. Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym, Samorząd terytorialny, Start-up - pierwsza własna firma,
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu,
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału,
 • działać w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych,
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych
 • bezpłatnego korzystania z programów Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS;
 • kontynuacji nauki na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE

Na I stopniu studiów niestacjonarnych (NS1) na kierunku Ekonomia studenci samodzielnie i elastycznie kształtują swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając moduły specjalnościowe.

Na czwartym semestrze studenci mogą studiować jeden z trzech modułów:

 • podstawy biznesu
 • podstawy teorii przedsiębiorstw i innowacyjności
 • podstawy transportu, spedycji i logistyki

Na piątym semestrze studenci mogą studiować jeden z trzech modułów:

 • ekonomia biznesu
 • finanse i audyt przedsiębiorstw
 • logistyka

Na szóstym semestrze studenci mogą studiować jeden z trzech modułów:

 • biznes online
 • przedsiębiorstwo w innowacyjnej gospodarce
 • transport i mobilność

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa szeroką wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje społeczne, pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością,
 • zarządzaniem i kontrolingiem,
 • audytem przedsiębiorstw,
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi,
 • marketingiem i wizerunkiem.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. importu,
 • audytor,
 • analityk finansowy,
 • doradca ds. leasingu,
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych,
 • młodszy specjalista ds. marketingu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • doradca biznesowy, analityk rynku,
 • doradca inwestycyjny,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot 

mnożnik przedmiotu

język obcy7)

0,4

geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, WOS7)

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Trzy z siedmiu przedmiotów do wyboru.

Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 4-6 realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego modułu specjalnościowego następuje pod koniec 3. semestru studiów na podstawie preferencji studenta oraz listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co semestr.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
05 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
10 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
16 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca do 29 lipca oraz od 5 do 16 września
w dniach 3-29 lipca,pon. - pt.: 9:00-13:30,sob. (20 i 27 lipca): 10:00-13:00,w dniach 5-12 września,pon. - pt.: 10:00-13:00,w dniach 13 i 16 września: 14:00-17:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O (lipiec); pok. A1 (wrzesień)
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 kwietnia 2024 roku, 12:51