fbpx Criminology and Criminal Justice - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Criminology and Criminal Justice - stacjonarne I stopnia

Criminology and Criminal Justice

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Prawa i Administracji

Opis

 

Criminology and Criminal Justice at the University of Gdańsk is an ideal choice for people who want to gain broad interdisciplinary knowledge. Students of our degree course deepen knowledge related to deviant behavior, including crime in the first place. As part of the studies, we introduce students to issues related to the determinants of crime and knowledge covering the organization of the criminal justice system. We recognize criminology as a meta-science covering various research trends. We focus on the causes of crime, their phenomenology, as well as methods of combating pathologies. An important element of the program are classes covering the issues of forensic medicine, psychopathology, resocialization pedagogy, and criminal biology. Students will be familiarized with the philosophy and sociology of punishment as well as criminal prevention as part of the study program. Lecture involves the presentation of the problems in the comparative context, taking account of existing achievements and ongoing activities of organizations and institutions with an international and pan-European range.

 

The course lectures as part of the Criminology and Criminal Justice study program are taught by Polish and foreign researchers in various fields. Studying also takes place under the supervision of practitioners of the broadly understood justice system, for example curators, judges, lawyers, prosecutors, mediators, doctors and psychologists.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,4

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia,  historia, matematyka, geografia, WOS, język obcy inny niż język angielski

0,35

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:
*Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 2

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca
pon. - pt.: 10:00 - 14:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1029
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 29 72
e-mail: rekrutacjast@prawo.ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
01 października 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
02 października 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
06 października 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 25 września
do dnia 29 września,pon. - pt.: 10:00 - 14:00,w dniach 2-6 października,po wcześniejszym umówieniu mailowym
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1029 (do 29.09), pok. 3027 (2-6.10)
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 29 72
e-mail: rekrutacjast@prawo.ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 września 2023 roku, 7:43