fbpx Chemia, specjalność Digital Chemistry - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Chemia, specjalność Digital Chemistry - stacjonarne II stopnia

Chemia, specjalność Digital Chemistry

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Chemii

Opis

 •  
  Educating and training new generations of computational and theoretical chemists with a broad, practice-based knowledge is of paramount importance. Therefore, the Faculty of Chemistry University of Gdańsk introduces new master's specialization in "Digital chemistry". This two-year program is designed to give the students a solid base in quantum chemistry; molecular mechanics & dynamics, coarse-grain modelling; exploratory data analysis and machine learning algorithms; artificial intelligence for computer-aided drug design; numerical methods with algorithms for chemical and physical sciences, and programming in R and Python at an advanced level. The focus on "Digital Chemistry" is innovative not only in terms of content but also regarding the teaching concepts. At least two of the courses are strongly project-oriented, so that students will not only hear about theory/modelling methods but also use them in practice.
   
  The graduate student of full-time second degree/master’s studies has in-depth knowledge, skills and competences in specialist matters of chemical sciences. In particular, the graduate is prepared to independently solve chemical problems, conduct research and collect and critically analyze experimental and computational data. The graduate has advanced specialist knowledge in basic branches of chemistry, modern cheminformatics techniques, computational methods in molecular quantum mechanics, theoretical and computational techniques in physics-based modeling and simulation. S/he knows the operating principles of scientific and research equipment used in chemistry. The graduate is able to use his/her knowledge to plan and perform chemical experiments of medium complexity using appropriate computational tools/methods. S/he is prepared to solve complex problems using innovative computational methods. S/he can formulate, and test hypotheses related to simple research problems in the field of digital chemistry. The graduate is prepared to manage teamwork, can interact with other people in the group and take a leading role in it. S/he keeps track of national and global scientific development in the field of chemistry thanks to the knowledge of professional literature.
   
  Achieving the effects of learning outcomes of second-degree studies offers graduates the possibility of employment in enterprises as well as in public, non-governmental and research and development organizations and institutions whose activities are related to the application of chemistry (with particular emphasis on digital chemistry).

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich kierunku CHEMIA oraz absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku CHEMIA.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

*Uwaga:

Studia na kierunku Chemia, specjalność Digital Chemistry prowadzone są w języku angielskim. Znajomość języka angielskiego powinna być na poziomie minimum B2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - Common European Framework of Reference for Languages CEFR). Rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio na specjalność Digital Chemistry.

Studia bezpłatne prowadzone w języku angielskim.

.
 
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 6

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 09 lipca
pon. - pt. (bez środy): 10:00-14:00,śr.: 13:00-17:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 9 września 2024
pon. - pt. (bez środy): 10:00-13:00,śr.: 13:00-16:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 lipca 2024 roku, 13:33