fbpx Biznes chemiczny studia inżynierskie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biznes chemiczny studia inżynierskie - stacjonarne I stopnia

Biznes chemiczny studia inżynierskie

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Chemii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Biznes chemiczny to kierunek o wymiarze wybitnie praktycznym mającym wyposażyć absolwenta w:
 • interdyscyplinarną wiedzę,
 • umiejętności i kompetencje z zakresu przedsiębiorczości chemicznej, funkcjonowania przemysłu chemicznego, technologii chemicznych,
 • umiejętności zarządzania biznesem chemicznym,
 • umiejętności realizacji projektów technologicznych w oparciu o narzędzia ekonomii i zarządzania.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia mają przygotować kandydatów do zakładania i prowadzenia małych firm działających w zakresie szeroko pojętej branży chemicznej:
 • produkcja kosmetyków,
 • środków czystości,
 • środków ochrony roślin,
 • przetwórstwo wybranych grup odpadów,
 • wytwarzanie powłok galwanicznych i inne.

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny

studia 7-semestralne, inżynierskie

Kryteria kwalifikacyjne6

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

chemia

0,40

matematyka

0,20

język obcy

0,15

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,25

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu chemii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.
 
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 5

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 7 lipca
pon. - pt. (bez środy): 10:00 - 14:00,śr.: 13:00 - 17:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 11 września
pon. - pt. (bez środy): 10:00 - 13:00,śr.: 13:00 - 16:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 września 2023 roku, 12:50