fbpx Zarządzanie, specjalność Management - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie, specjalność Management - stacjonarne II stopnia

Zarządzanie, specjalność Management

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Zarządzania

Opis

 

DESCRIPTION OF THE STUDIES AND THEIR MAIN BENEFITS

The curriculum of our new ‘Management’ major provides opportunities to deepen the knowledge of corporate management and to develop skills and competencies of Master level graduates who want to develop and commercialize products and processes that are sustainable by design, safeguard the environment and make the best use of existing resources. In addition to mainstream subjects like corporate finance, strategic and innovation management, human capital management or digital marketing and business & sustainability, students are also taught modern quantitative methods and learn about leadership and communication in business. We emphasize ethical and legal issues, behavioral aspects, and the ability to recognize market trends. The program aims at educating students capable of identifying the threats of risks as well as the opportunities related to activities at a global level; able to maximize and monitor the development of eco-friendly products and services, so as to create sustainable value for their organization. The curriculum has been designed to fully adapt to the needs of current audiences operating in global markets. The degree is available to both domestic and foreign students.
 
 
CARREER PROSPECTS
Graduates of the programme may find employment in the public, private and non-profit sectors, especially in modern organisations concentrating on sustainability aspects. The programme is also addressed to people who want to run their own business or work in international projects.
 
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowaną specjalność w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

Studia na kierunku Zarządzanie - specjalność Management są prowadzone w języku angielskim i sa z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
21 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
26 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
31 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon. - wt.: 9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,czw. - pt.: 9:00-14:00,sob.: 10:00-12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
08 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
13 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 7 września
pon., wt., czw., pt.: 9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,sob.: 10:00-12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 września 2023 roku, 10:37