fbpx Studia wschodnie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia wschodnie - stacjonarne I stopnia

Studia wschodnie

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Wschód rozumiemy bardzo szeroko, mając na myśli zarówno Rosję i kraje byłego ZSRR, jak również państwa azjatyckie, zdecydowanie bardziej odległe terytorialnie i kulturowo. Otwarcie świata zachodniego na różnorodne formy współpracy z krajami Wschodu jest jednym z najistotniejszych wyzwań naszych czasów. Współpraca gospodarcza i polityczna wymaga szczególnych kompetencji zawodowych, nie tylko językowych, ale także zrozumienia i akceptacji odmienności kulturowych tych cywilizacji. Ponadto oferujemy:

 • uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego;
 • zdobycie kompetencji w zakresie języka chińskiego lub języka japońskiego na poziomie komunikacyjnym (w zależności od wybranej linii);
 • zdobycie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce i realiach społeczno-politycznych Rosji i Chin lub Japonii, a także ekonomii oraz współpracy międzynarodowej;
 • praktyki zawodowe i projekty pozwalające zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę;
 • możliwość wyjazdów naukowych i odbywania części studiów w Chinach i Japonii.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przygotowanie do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Możliwość zatrudnienia w firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, na lotniskach, w obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, własnych firmach, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, instytucjach kultury.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

język obcy nowożytny

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, język mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski, geografia, matematyka, WOS

0,25

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Znajomość języka rosyjskiego i drugiego języka obcego (wschodniego) nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02