fbpx Niemcoznawstwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Niemcoznawstwo - stacjonarne I stopnia

Niemcoznawstwo

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny: w atrakcyjny sposób łączy treści filologiczne z historycznymi; zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student Niemcoznawstwa ma możliwość zdobycia wiedzy w obu powyższych obszarach kształcenia.
 • Student Niemcoznawstwa ma możliwość intensywnej nauki języka niemieckiego (690 godzin w ciągu 3 lat, co daje możliwość osiągnięcia poziomu B2), znacznie zwiększającą szansę absolwentów na rynku pracy
 • Mozliwość rozpoczęcia nauki języka niemieckiego na 2 poziomach: dla początkujących lub zaawansowanych
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych i uznanych wykładowców, w tym także z Niemiec
 • Stypendia na wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych na studia i praktyki/staże w ramach programu ERASMUS+ (Akwizgran, Chemitz, Düsseldorf, Hamburg, Würzburg, Osnabrück, Tybinga, Greifswald, Kassel i Münster)
 • Dzięki przedmiotom specjalizacyjnym student zapoznaje się z zagadnieniami prawno-ekonomiczno-politycznymi właściwymi dla współczesnych krajów niemieckiego obszaru językowego, zagadnieniami z  zakresu komunikacji w języku niemieckim, historii, kultury oraz  roli Niemiec we współczesnym świecie.
 • Udział w praktykach w krajach niemieckojęzycznych
 • Działalność w studenckich kołach naukowych.
        Dla studentów kierunku Niemcoznawstwo proponowane są dwie specjalności: 
 • historyczno-filologiczna 
 • biznesowo-turystyczna

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów niemcoznawczych jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec we współczesnych stosunkach międzynarodowych i we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
 • krajowych i międzynarodowych placówkach muzealnych
 • ośrodkach oświatowych i kulturalnych
 • wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu
 • turystyce
 • instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego
 • fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski lub język niemiecki

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język kaszubski, inny język obcy

0,6

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:24