fbpx Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business - stacjonarne I stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Prestiżowa, anglojęzyczna specjalizacja International Business jest prowadzona na Wydziale Ekonomicznym od 10 lat. Program studiów łączy w sobie między innymi zagadnienia związane z handlem międzynarodowym, marketingiem, transportem, finansami, globalizacją, relacjami biznesowymi na szczeblu międzynarodowym. W ramach specjalizacji IB są również poruszane zagadnienia związane z różnicami kulturowymi w biznesie, co przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym. Zdobyte w trakcie toku studiów umiejętności, wiedza i kompetencje, umożliwiają podjęcie pracy w międzynarodowych korporacjach. Wybierając specjalność International Business masz możliwość:

 • zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie międzynarodowych zjawisk gospodarczych i społecznych z uwzględnieniem różnic kulturowych;
 • nauki języków obcych, która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych, zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, z którym wydział ma podpisaną umowę dwustronną , np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym Refinitiv lab (wcześniej Thomson Reuters Data Suite);
 • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS;
 • zdobycia podwójnego dyplomu w University of Applied Sciences Upper Austria Campus in Steyr.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. rozwoju rynku,
 • młodszy specjalista ds. importu i eksportu,
 • analityk rynku,
 • analityk danych,
 • analityk biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw,
 • specjalista ds. sprawozdawczości finansowej,
 • młodszy konsultant, 
 • młodszy specjalista w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej,
 • młodszy spedytor międzynarodowy,
 • młodszy specjalista ds. logistyki,
 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • przedstawiciel handlowy,
 • specjalista ds. marketingu,
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,6

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:
Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 listopada 2021 roku, 14:28