fbpx Matematyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Matematyka - stacjonarne I stopnia

Matematyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Informatyka
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia na kierunku Matematyka dają umiejętności używania matematycznych i statystycznych narzędzi analitycznych, również z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.
 • Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności, dające możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach stosujących metody matematyczne, a także szybkiego przyswojenia nowej wiedzy z danej dziedziny i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
 • Absolwent specjalności nauczycielskiej otrzymuje dodatkowo przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne oraz merytoryczne do nauczania matematyki, też przy użyciu nowoczesnych technologii i oprogramowania.
 • Działają Koło Naukowe Kolor i Koło Naukowe Matematyków, promujące nauki ścisłe wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
 • Studenci biorą udział w konkursie Mat2Tab na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
 • Mają też możliwość wyjazdu na wymianę studencką za granicę w ramach projektu ERASMUS.
 • Jako jedyna jednostka w województwie pomorskim oferujemy możliwość studiów doktoranckich z matematyki.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Uzyskane umiejętności konstruowania i analizowania modeli matematycznych, jak i użycia technik informatycznych, dają przygotowanie do pracy w takich miejscach, jak:

 • instytuty naukowo-badawcze
 • działy projektowe lub finansowe firm branży gospodarczej
 • banki i inne instytucje finansowe
 • firmy ubezpieczeniowe
 • instytucje kulturalno-oświatowe promujące nauki ścisłe.

Dodatkowe możliwości związane z wybraną specjalnością:

 • Absolwent specjalności Nauczycielskiej po studiach I stopnia zdobywa dodatkowo wstępne przygotowanie do pracy jako nauczyciel matematyki, które uzupełnione na studiach II stopnia pozwoli mu na uzyskanie kwalifikacji do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół.
 • Absolwent Matematyki Finansowej jest dobrze przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, a uzyskana wiedza pozwala mu ubiegać się o zdobycie zawodów takich, jak makler, doradca inwestycyjny, aktuariusz.
 • Absolwent Matematyki Stosowanej jest przygotowany do pracy jako informatyk, który ma jednocześnie solidne przygotowanie matematyczne.
 • Absolwent Matematyki Teoretycznej ma możliwość robienia dalszej kariery naukowej, a zdobyte umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i jej rozszerzania na inne dziedziny powodują, że matematyk po tej specjalności jest poszukiwany i chętnie zatrudniany przez różne instytucje badawcze, finansowe i informatyczne.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23